Horká tekvička zníži cukor a posilní imunitu


Medzi pomerne dobre preskúmanú rastlinu využívanú stáročia v tradičnej liečbe patrí Horká tekvička. Historicky sú známe liečivé účinky pri znižovaní cukru a liečbe cukrovky. Moderné výskumy objavili ďalšie veľmi cenné liečivé účinky tejto rastliny.

Z tradičnej medicíny je známe že rastliny predstavujú najrozsiahlejší zdroj látok, fytochemikálií použiteľných v liečbe ochorení. Mnohí vedci zastávajú názor že na každé ochorenie existuje liek ktorý nám poskytuje príroda, rastliny. Mnohé z nich však nevyužívame alebo ešte nepoznáme. Súčasná „moderná“ medicína sa spolieha na účinky antibiotík, alebo syntetických cytostatík ktoré neriešia príčiny ochorení a ich použitie neustále viac zlyháva.

Horká tekvička (Bitter Melon) obsahuje celý rad biologicky aktívnych látok, medzi najviac zastúpené patria triterpény, proteíny: momordín, alfa- a beta-momorcharín, kukurbitacín B, proteíny podobné inzulínu, alkaloidy a steroidné saponíny. Do skupiny steroidných saponínov patria charantíny. Horká tekvička vďaka takto bohatému obsahu účinných látok má množstvo zdravotných benefitov na celý organizmus. 

Zdravotné benefity a liečivé účinky Horkej tekvičky

Hypoglykemický účinok: Horká tekvička pôsobí rovnako ako chróm, zlepšuje využitie krvného cukru a zlepšuje glukózovú toleranciu – schopnosť prenášať cukor z krvi do buniek. Už 100ml šťavy horkej tekvičky zlepšilo glukózovú toleranciu o 73%. V nasledujúcej štúdii vodný extrakt horkej tekvičky znížil hladinu krvného cukru o 54 %. Hypoglykemický účinok bol dokázaný pri použití všetkých častí rastliny, najvýraznejší je však pri konzumácii plodov, kde sa nachádza najviac steroidných saponínov – charantínov, alkaloidov a inzulínu podobných proteínov.

Podpora obnovy a tvorby beta-buniek pankreasu: Ďalšou veľmi cennou vlastnosťou horkej tekvičky je stimulácia tvorby a nárast počtu beta-buniek pankreasu. Beta bunky vytvárajú inzulín. Autori experimentálnej štúdie na zvieratách zistili schopnosť obnovy beta buniek po podávaní extraktov horkej tekvičky.

Účinky proti psoriáze: Jedna z fytolátok horkej tekvičky inhibuje enzým guanylátcyklázu, ktorý je príčinne spájaný s psoriázou a tiež je potrebný pre rýchly rast a delenie rakovinových buniek, napríklad pri leukémii.

Virostatické účinky Horkej tekvičky

Príkladom spoločnej príčiny odlišných ochorení sú infekcie a rakovina. Významnú úlohu pri ich vzniku zohráva oslabená imunita. Imunologická liečba s využitím prírodných fytolátok otvára nové možnosti v liečbe týchto najobávanejších alebo prudko narastajúcich ochorení – rakoviny a chronických vnútrobunkových infekcií zapríčiňujúcich celý rad ďalších ochorení.

Horká tekvička a niekoľko izolovaných látok z tejto rastliny vykázali in-vitro (v izolovaných laboratórnych podmienkach) aktivitu proti viacerým vírusom: Epstein-Barr, herpes a HIV vírus. V štúdiách in-vivo (účinnosť v organizme) u ľudí extrakt z listov horkej tekvičky zvýšil odolnosť proti vírusovým infekciám, pôsobil imunostimulačne, zvyšoval tvorbu interferónu a aktivitu buniek imunitného systému.

Horká tekvička je silným prírodným imunostimulátorom intracelulárnej, Th1 zložky imunity, má významný potenciál v liečbe vírusových infekcií, herpes, hepatitída, EBV, CMV, HIV a v cielenej imunologickej liečbe rakoviny. Bielkoviny extrahované z plodov spomaľujú replikáciu HIV vírusu o 50 až 80%. Výsledky poukazujú na vhodnosť použitia Horkej tekvičky ako súčasti liečby vírusových infekcií. Uvedený experiment potvrdzuje zaradenie Horkej tekvičky k stimulátorom Th1 imunity.

Protirakovinové účinky Horkej tekvičky

Proteín nazývaný momordín má klinicky dokázanú protirakovinovú účinnosť pri Hodgkinovom lymfóme zvierat. Ďalšie proteíny, alfa- a beta-momorcharín a kukurbitacín B boli tiež testované na protirakovinové účinky. Následne bol vyvinutý chemický analóg týchto proteínov technicky označený ako „MAP-30“. Tento proteín má schopnosť inhibovať rast tumoru prostaty a tiež zastavovať množenie HIV-vírusu. Horká tekvička pomáha zvyšovať aktivitu NK-buniek, prirodzených zabíjačov, buniek zodpovedných za deštrukciu rakovinových buniek. Zvýšenie aktivity NK-buniek patrí do skupiny Th1 typu imunitnej reakcie, posilňuje vnútrobunkovú imunitu.

Rakovina prsníka: Protirakovinová aktivita látok Horkej tekvičky bola skúmaná in-vitro na izolovaných ľudských bunkách rakoviny prsníka. Výsledkom bolo významné zníženie delenia buniek, aktivácia apoptózy – programovaného zániku a inhibícia (obmedzenie účinkov) enzymatickej aktivity rakovinových buniek zodpovednej za šírenie do okolitého tkaniva. Práca rovnako potvrdila protirakovinové účinky prostredníctvom stimulácie Th1 celulárnej imunity.

Bezpečnosť konzumácie

Horká tekvička sa považuje z hľadiska konzumácie za bezpečnú pri dodržiavaní nižšie uvedených kontraindikácií – stavov, kedy je užívanie nežiadúce a môže spôsobiť zdravotné riziko. Konzumácia ako potraviny je značne rozšírená v Ázii. Z akútnych nežiadúcich účinkov môže jednorázovo vyššie skonzumované množstvo spôsobiť bolesti žalúdka a hnačku.

Plody a listy vykázali v in-vivo experimentoch na zvieratách antifertilné účinky (zabraňujúce oplodneniu) u samíc a zníženie tvorby spermií u samcov. Užívanie v období plánovaného počatia dieťaťa je pre oboch rodičov nežiadúce. Semená horkej tekvičky vyvolávali u samíc stratu potomstva a extrakty z koreňa stimulovali kontrakcie maternice.

Aj keď neboli u ľudí dokázané priame toxické účinky, použitiu počas tehotenstva sa treba vyhnúť s ohľadom na možné abortívne účinky. Účinné látky horkej tekvičky prenikajú do materského mlieka a preto je použitie počas dojčenia kontraindikované.

Horká tekvička znižuje hladinu cukru, preto je potrebné brať do úvahy zosilnenie hypoglykemického účinku pri súčasnom užívaní perorálnych antidiabetík.

Autor: Pharm. Dr. Jozef Zima

Produkty Dr. Zimu - Nutraceutica