Zásady spracovania osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, poskytujete nám osobné údaje a my zodpovedáme za ich ochranu.

V tomto dokumente zhrňujeme všetky dôležité informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré nám poskytujete.

Prevádzkovateľ: Ing. Peter Tóth, IČO: 17255350, Sídlo: Komenského 3, Košice, 04001, obchod@biopotravinyraj.sk

Zodpovedná osoba: Ing. Peter Tóth - majiteľ, 0905 564 392

Rozsah spracovania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva poskytnuté osobné údaje:

 • Bežné osobné  údaje: meno, priezvisko, (fakturačné údaje), v prípade poskytnutia akademický titul, emailová adresa, adresa bydliska, prípadne korešpondenčná adresa, telefónne číslo.

Účel spracovania osobných údajov a právny základ pre spracovanie:

Vami poskytnuté osobné údaje spracovávame z nasledovných dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Zákazník poskytuje osobné údaje (meno, adresa, fakturačné údaje, tel.číslo, email) predávajúcemu za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru.
 • Registrovaný zákazník poskytuje osobné údaje (meno, adresa, fakturačné údaje, tel.číslo, email) predávajúcemu za účelom využívania doplnkových služieb poskytovaných našimi stránkami ako predvyplňanie formulárov, používanie viacerých adries, využívanie obľúbených produktov, využívanie reklamácie online a podobne.
 • Odberateľ noviniek poskytuje osobné údaje (meno, e-mail) predávajúcemu za účelom zasielania informačných e-mailov, ktoré môžu obsahovať: informácie o produktoch a ich použití, články. Tieto údaje spracovávame z oprávneného záujmu, informovať  kupujúceho o novinkách.
 • Na plnenie právnych povinností prevádzkovateľa, ako sú, prípadne budú stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo EÚ, alebo pokiaľ to bude nevyhnutné k ochrane práv a právnych nárokov prevádzkovateľa, alebo pre účely oprávnených záujmov firmy, alebo iných osôb (podľa Nariadenia).

Subjekty spracovávajúce osobné údaje:

Osobné údaje spracovávajú priamo zamestnanci alebo zmluvní partneri, účtovné firmy prevádzkovateľa a to v písomnej a/alebo elektronickej forme.

 • Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam.
 • Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje (e-mail) spoločnosti Heureka.sk pre účely programu „Overené zákazníkmi“(získanie spätnej väzby od kupujúceho v súvislosti s nákupom).
 • Údaje sú poskytnuté správcom na základnú webovú analytiku.
 • Na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom remarketingu a rozšírenej webovej analytiky môžeme poskytnúť osobné informácie spracovateľom osobných údajov.
 • Využívaním webovej stránky biopotravinyraj.sk sú spracované aj IP adresy a súbory cookies.

Aktuálny zoznam spracovateľov spolupracujúcich s prevádzkovateľom je uvedený v smerniciach spoločnosti.

Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.) a osobám v pozícii spracovateľov osobných údajov činných pre prevádzkovateľa, s ktorými bude pri poskytovaní podpory spolupracovať.

Práva dotknutých osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov:

Na základe písomnej žiadosti, alebo formou mailu môžete od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • informácie o stave spracovania osobných údajov a informácie o zdroji, z ktorého boli spracovávané osobné údaje získané
 • výpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania
 • opravu alebo odstránenie nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných osobných údajov
 • obmedzenie spracovania osobných údajov
 • právo na zabudnutie osobných údajov - výmaz údajov bez zbytočného odkladu  do 15 dní od doručenia žiadosti
 • výmaz osobných údajov, ak splnili svoj účel
 • výmaz - likvidácia osobných údajov, v prípade porušenia zákona

Podľa Nariadenia máte právo:

 • namietať proti spracovaniu osobných údajov na účel marketingu
 • na prenosnosť osobných údajov (podľa čl.20 Nariadenia)
 • podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, pri podozrení že sa údaje spracúvajú neoprávnene

Zákazník má právo svoje osobné údaje aktualizovať priamo na web stránke, po prihlásení.

Zrušenie súhlasu so spracovaním osobných údajov:

Zákazník má právo svoj súhlas so spracovávaním osobných údajov kedykoľvek odvolať a zrušiť úplne, alebo čiastočne obmedziť.

Súhlas je možné zrušiť - odvolať po prihlásení sa do zákazníckeho účtu na stránke  biopotravinyraj.sk, alebo písomnou žiadosťou, poslanou na adresu sídla firmy, prípadne mailom ( obchod@biopotravinyraj.sk).

Doba spracovávania poskytnutých údajov:

Spracovávané osobné údaje poskytnuté pri registrácii sú uchovávané na úložisku (databázovom serveri) webovej stránky, pre plnenie účelu prípadných opätovných objednávok, ako aj riešenie reklamácii.

Spracovávané osobné údaje končia odvolaním súhlasu.

V prípade nejasností a otázok nás prosím kontaktujte na obchod@biopotravinyraj.sk.

Zoznam správcov a spracovateľov osobných údajov:

Heureka Shopping s.r.o., Google Analytics, Google Adwords, Google Search Console, Facebook