Gurmar listy ničitelia cukru


Gurmar (Gymnema sylvestre) Gurmarbooti, Periploca of the woods alebo Meshasringi, sú synonymá tej istej byliny, ktorej pomenovanie preložené z jazyka Hindi má význam "ničiteľ cukru“. V tradičnej Indickej medicíne sa používa už viac ako 2000 rokov, najmä ako účinná liečba cukrovky.

Účinnosť gurmaru je najlepšia pri začínajúcej cukrovke, kedy je čiastočne znížená schopnosť pankreasu vytvárať inzulín (diabetes nezávislý od inzulínu). Hypoglykemický účinok listov Gurmaru bol prvý krát zdokumentovaný koncom 20. rokov minulého storočia.

Väčšinu biologicky aktívnych látok tvorí 10 druhov triterpénových saponínov oleanánového typu známych pod názvom kyselina gymnemová, ktorej Gurmar obsahuje v rozmedzí 3,9 až 4,6%. Okrem kyseliny gymnemovej gurmar obsahuje v menšom množstve tiež flavóny, antrachinóny, fytín, kvercitol, lupeol, stigmasterol.

Na liečebné účely sa využívajú listy.

Zdravotné benefity a liečivé účinky Gurmaru

Gurmar sa účinkami zaraďuje do skupiny stomachík, doplnkov podporujúcich funkcie trávenia a metabolizmu a do skupiny hepatoprotektív, doplnkov podporujúcich a ochraňujúcich funkciu pečene.
Gurmar aj prostredníctvom experimentálnych výskumov potvrdil, že má tiež aj antidiabetické účinky, čiže znižuje hladiny krvného cukru a stimuluje činnosť pankreasu, tiež znižuje inzulínovú rezistenciu, okrem toho štúdiami bolo potvrdené, že má gurmar aj účinky na znižovanie hladiny cholesterolu a tukov, a tiež účinky podporujúce ochranu cievnej steny pred oxidatívnym poškodením a usadzovaním aterosklerotických plátov.

Gurmar ako prírodné antidiabetikum: Gurmar pôsobí pri poruchách metabolizmu cukrov kombináciou viacerých mechanizmov. Stimuluje tvorbu inzulínu, regeneruje beta-bunky pankreasu a zároveň zvyšuje aktivitu enzýmov zúčastnených na vychytávaní glukózy.

Obnova beta-buniek pankreasu: Experimentom na zvieratách bola potvrdená schopnosť extraktu z Gurmaru zdvojnásobiť počet zoskupení pankreatických buniek produkujúcich inzulín. Celkovo môže Gurmar zlepšovať funkciu pankreasu.

Zvýšenie tvorby inzulínu: Experiment na izolovaných tkanivách pankreasu ukázal, že vodný extrakt Gurmaru spôsobil vratné zvýšenie koncentrácie kalcia v bunkách a stimuloval vylučovanie inzulínu beta-bunkami pankreasu. 

Diabetes typu 1: V placebom kontrolovanej štúdií boli porovnávané dve skupiny ľudí s diabetom 1. typu, jednej skupine bol po pri užívaní inzulínu poáavaný aj extrakt z Gurmaru (denne 400mg), druhej nie. Výsledky štúdie boli nasledovné, v skupine, ktorá užívala aj extrakt z Gurmaru klesla spotreba inzulínu cca na polovicu, rovnako aj hladiny glukózy klesla. V skupine, ktorá Gurmar neužívala nebol zaznamenaný žiadny pokles cukru ani spotreby inzulínu. 

Diabetes typu 2: 22 pacientom s diabetes 2. typu (nezávislý od inzulínu) bolo podávané 400mg štandardizovaného extraktu z listov Gurmaru po dobu 18 až 20 mesiacov ako súčasť ich liečby perorálnymi antidiabetikami. Táto skupina pacientov zaznamenala významné zníženie hladiny cukru, glykozilovaného hemoglobínu (HbA1c) a zvýšenie tvorby inzulínu. Dávkovanie liekov bolo znížené a u 5 pacientov sa mohlo úplne ukončiť podávanie perorálnych antidiabetík.

Listy Gurmaru zvyšujú hladinu inzulínu skúmanú na zdravých dobrovoľníkoch. Ďalšími účinkami bolo zníženie sérového cholesterolu a triglyceridov. Pri jednej z obsahových látok, gurmarínu bola zistená schopnosť dočasne blokovať vnímanie sladkej chute.

Výhodou Gurmaru je mierny, prirodzený hypoglykemický účinok, odlišný od súčasných syntetických liekov, derivátov sulfonylmočoviny, ktoré sa vyznačujú rapídnym nástupom účinku.

Gurmar prí­rodné antidiabetikum 120 ...

Gurmar prí­rodné antidiabetikum 120 tabliet

Gurmar čaj, prírodné antidiabetikum ...

Gurmar čaj, prírodné antidiabetikum - 150g - Nutraceutica

Odporúčané užívanie

Tradičná Indická medicína odporúča podávať 2 až 4g prášku zo sušených listov Gurmaru denne. Klinické štúdie uskutočnené v Indii podávali dennú dávku 400 až 600 mg štandardizovaného extraktu z listov Gurmaru obsahujúceho 24% kyseliny gymnemovej. Prepočítané na čistú kyselinu Gymnemovú bola veľkosť dennej dávky 96 až 144 mg.

Jedna porcia Gurmar čaju pripravená z 1,5g  sušených listov obsahuje priemerne  66mg kyseliny Gymnemovej. Čiže odporúčaná liečebná denná dávka zodpovedá dvom šálkam, ktoré spolu obsahujú 132 mg kyseliny Gymnemovej. Nakoľko Gurmar reguluje hladiny cukru, odporúča sa rozdelenie užívania do 2 až 3 denných dávok podobne ako pri hypoglykemikách.

Nástup účinku je na rozdiel od iných rastlinných liekov pomalý, prvé badateľné zlepšenie nastáva obvykle po 3 až 4 týždňoch užívania, pre rozvinutie liečebného účinku sa odporúča sa užívať minimálne počas 6 mesiacov Pri nastupujúcej forme cukrovky u dospelých zaznamenali maximálne liečebné úspechy obvykle po dlhodobom podávaní v období 18 až 20 mesiacov.

Autor: Pharm. Dr. Jozef Zima

Produkty Dr. Zimu - Nutraceutica