Srdce, bolesť srdca, arytmia

Choroba je darom stvoriteľa, lebo je nám prostredníctvom toho, o aký problém ide ukázané, že sme sa nestravovali správne a nezmýšľali, či nekonali v súlade s univerzom. Príčinu choroby nájdete pod produktami. Ak na sebe popracujete a zmeníte stravu, choroba sa nemá dôvod viac demonštrovať. Zorientovať sa v informáciách nie je jednoduché a vyžaduje to veľa štúdia. Aby sme Vám to zjednodušili a nemuseli ste za to platiť, na stránke EZOfit sme pre Vás zhrnuli tie najdôležitejšie rady. Systém v ktorom žijeme nemá záujem o zdravých ľudí, preto sa o tom z oficiálnych zdrojov nedozviete.
Produkty, tu zobrazené, Vám pomôžu preklenúť obdobie, než dokážete uskutočniť zmeny. Odporúčame Vám vyskúšať aj sviečkovanie.
Zobrazenie 1 až 15 z 15 (1 stránok)

Srdce sa považuje za symbol centra ľudského života. Symbolizuje lásku, schopnosť tešiť sa zo života, žiť v súlade so sebou samým aj s okolitým svetom. Kým nám bije srdce, žijeme. Krv je akoby zhmotnením našej duše. Krv je radosť a životná sila; cievy túto radosť a silu rozvádzajú do každej bunky nášho tela.

Bolesť srdca

Bolesť srdca spôsobuje nedostatočná láska k sebe a svojim blízkym, k okolitému svetu, k samotnému životu. Ľudia s chorým srdcom majú deficit lásky. V láske im bránia staré krivdy, žiaľ, strach a hnev. Doslova majú „kameň na srdci“. Buď sa cítia opustene, alebo sa opustenosti boja. Nechápu, že sa sami izolujú od druhých. 

„Pán doktor, nemôžem sa nebáť o svoje deti,“ hovorí mi pacientka. „Dcéra má muža ožrana, syn sa so ženou rozviedol, a ja sa bojím o vnukov, ako im je, čo s nimi bude. Bolí ma za nich všetkých srdce.“
„Chápem, že chcete pre svoje deti a vnukov len to najlepšie, ale vari je bolesť srdca tou najlepšou pomocou?“
„Pravdaže nie,“ odpovie mi žena, „ale ja si nemôžem pomôcť.“

Bolesťou srdca často trpia ľudia, ktorí sú plní ľútosti. Chcú ľuďom pomôcť a pritom na seba berú ich bolesť a trápenie. Používajú frázy ako „Srdce mi puká“. Všetko si „berú k srdcu“. Veľmi túžia pomáhať blízkym, nepoužívajú však najlepšie prostriedky a úplne pri tom zabúdajú na vlastné potreby, alebo ich ignorujú. Ich srdcu sa nedostáva dosť lásky a radosti a jeho cievy sa začnú zužovať. Ľutovať niekoho však nie je láska. Majte dobré srdce a pomáhajte ľuďom, ale snažte sa spojiť lásku k ľuďom s láskou k sebe. Je dôležité pochopiť, že s druhým človekom sa môžeme podeliť len o to, čo sami máme. Byť otvorený, mať rád svet a ľudí a pritom nezabúdať na seba, na vlastné potreby a záujmy, to je veľké umenie. „Miluj blížneho svojho ako seba samého!“ Prečo ľudia zabúdajú na druhú časť tohto prikázania?

Človek s dobrými úmyslami, ktorý chápe a prijíma svoje miesto vo vesmíre, má zdravé a silné srdce. Zistil som, že ľudia s chorým srdcom veria, že stres a smútok sú v živote nevyhnutné. Prevláda v nich negatívne hodnotenie okolitého sveta a udalostí. Prakticky každú situáciu vnímajú ako stresovú. Ja osobne delím všetky situácie vo svojom živote do dvoch kategórií: na príjemné a užitočné. Príjemné situácie sú tie, pri ktorých zažívam príjemné pocity. Užitočné sú tie, v ktorých sa môžem naučiť niečo dôležité.

Poznám jedného muža, ktorý má sedemdesiat rokov a nedávno slávil zlatú svadbu. Porozprával mi o sebe toto:
„Pred pätnástimi rokmi som sa dostal do nemocnice s podozrením na infarkt. Cítil som sa zle. Napadlo mia že už je som mnou hádam amen, ale všetko dobre dopadlo, doktori mi pomohli, vyliečili ma. Keď ma prepúšťali, jeden múdry lekár povedal: ,Ak chceš mať zdravé srdce, zapamätaj si, že na nikoho nesmieš nadávať a s nikým sa nesmieš hádať. Ak stojíš pri niekom, kto na niečo nadáva, odstúp od neho. Obklop sa dobrými ľuďmi a aj ty sám buď dobrý.‘

Zapamätal som si jeho slová na celý život. Ak sa niekto v autobuse háda, vystúpim a nasadnem do iného. A cítim sa výborne!“
Jedna moja známa so srdcovou vadou často používala frázy typu: „Stále druhých ľutujem“,
„V srdci to odsudzujem“, „Beriem si to príliš k srdcu“, „Svet je taký nespravodlivý“.
Ak často používate vety ako: „Brať si niečo príliš k srdcu“, „Kameň na srdci“, „Srdce z toho puká“, „Chladné srdce“ a pod., máte predpoklady na srdcové choroby, alebo už možno máte problémy so srdcom. Preto sa radšej rýchlo usmejte a dovoľte si pocítiť ľahkosť a voľnosť!

Duchovná príčina ochorenia bolesti srdca podľa L. Hayovej spočíva v dlhotrvajúcich citových problémoch, málo radosti, zaťatosti v srdci, presvedčení, že treba žiť v napätí a strese. Pozitívne tvrdenie na odstránenie ochorenia - radosť, radosť, radosť, s láskou nechávam radosť plynúť celou svojou mysľou, telom a všetkými svojimi zážitkami.

Arytmia

Pamätám sa na hodiny fyziológie na lekárskej fakulte. Robili sme vtedy pokusy na žabách. Žabe sme vyrezali srdce a vložili ho do fyziologického roztoku. Pri dodržaní určitých podmienok bilo srdce ľubovoľne dlho aj mimo organizmu. Vysvetľuje sa to tým, že srdce má vlastný určovač rytmu, tzv. sínusový uzol.

Srdce reaguje na určité hormóny, nervové impulzy, vychádzajúce z centrálneho a vegetatívneho nervového systému. Ak je v našom živote všetko v poriadku, svoje srdce ani nevnímame.

Nepravidelnosť srdcovej činnosti poukazuje na to, že ste vypadli zo svojho životného rytmu. Počúvajte svoje srdce! Našepkáva vám, že „tancujete“ podľa cudzieho rytmu. Kamsi sa ponáhľate, náhlite sa, plašíte. Ovláda vás úzkosť.

Jeden môj pacient mal poruchu, pri ktorej neprenikne do srdcového svalu každý impulz zo sínusového uzla. Mal frekvenciu srdcového tepu 30 až 55 úderov za minútu, pričom normálny rytmus je 60 až 80 úderov. Hrozila mu zástava srdca. Medicína v takom prípade navrhuje operáciu a zavedenie stimulátoru. 
„Viete, pán doktor,“ hovorí mi tento pacient, „nie som už najmladší, a pritom mám malého syna. Musím mu dať vzdelanie, zabezpečiť mu dôstojný život. Preto som odišiel zo zamestnania, ktoré som mal rád, a dal sa na podnikanie. Nezvládam to šialené tempo a konkurenciu. Okrem toho tie večné daňové kontroly. Som z toho všetkého unavený.“
„Správne,“ vravím mu, „v obchode vládne úplne iný rytmus a vaše srdce vám našepkáva, že je načase zastaviť sa, prestať sa znepokojovať a začať sa venovať tomu, čo vás zaujíma, čo vám prináša radosť a morálne uspokojenie. To, čomu sa venujete teraz, nie je nič pre vás.“
„Ale veď na začiatku perestrojky zmenilo prácu veľa ľudí.“
„Samozrejme,“ pritakávam. „Niektorým podnikanie pomohlo objaviť v sebe určitý talent, ale mnohí sa jednoducho vrhli do honby za peniazmi a pritom zradili seba samých, zapredali svoje srdce.“„Ale ja musím zabezpečiť rodinu,“ oponuje mi. „A v predošlej práci som mal mizerný plat.“
„V takom prípade,“ vravím mu, „máte na výber. Buď budete žiť podľa núteného tempa, alebo zmeníte prácu a budete žiť svojím prirodzeným tempom, v súlade so sebou a s okolitým svetom. Okrem toho,“ dodám ešte, „ak je práca, ktorú máte radi, pre vás naozaj tá pravá, môže vám priniesť nielen morálne, ale aj materiálne uspokojenie.“

Text z knihy Vnútorné príčiny chorôb – Valerij Sinelnikov – vydavateľstvo Eugenika
Ďalšie knihy od Valerija Sinelnikova

Srdcové choroby (angína pektoris, infarkt myokardu, …)

Hlavní duchovní příčina: infarkt – vybití nenávistné energie citu, ostatní srdeční nemoci – nedostatek nebo poruchy citu.
Průměrný podíl příčin: 25% dědičná dispozice (karma), 50% du- chovní vada, 7% vada výživy, 18% nedostatek pohybu.

Práce srdce je velkolepý autonomní děj, který není možné vědomě řídit. Lidská intuice již dávno vystihla spojitost jeho práce s citem a citovou rovnováhou. Podívejme se na známá rčení: srdce mi buší radostí, srdce někomu spadlo do kalhot, srdce se rozskočí od radosti, leží mu něco na srdci, nemít srdce, ztratit srdce, atd.

Srdce je považováno za sídlo citu, střed člověka. Kdo posunul svoje bytí do hlavy, stal se rozumářem, působí jednostranně, studeně. Pouze rozum spojený s citem je moudrostí! Na srdce proto onemocní ti, kteří jej nechtějí slyšet, kteří jeho funkci v celistvosti duše potlačují. Vývoj srdeční poruchy proběhne tak, že jejich podvědomí poslechne “moudrost” jejich ducha a omezí přívod životní energie do srdce, ze- slabí dráhu meridiánu srdce. Tím se v něm vytvoří “orgánová slabost”. Do srdečních cév se ukládá cholesterol, srdce začne přitahovat komplikace z “chřipek” a prochlazení. Předchozí potlačení citovosti je pří- značné pro skupinu nemocných srdečními arytmiemi, angínou pektoris, kornatěním srdečních tepen, nemocemi srdce jako doprovodnými komplikacemi jiných nemocí.

Zvláštní kapitolou je však opačná situace, kdy srdce cit vytváří, ale cit opačného charakteru než normální produkt srdce – nenávist. Takto “citový” člověk dostává energii od Podstaty světa – život, ale pro druhé lidi nebo skutečnosti proměňuje tuto energii v opak, v nenávist, v negaci jejich bytí. Čím více tuto nenávist zevně zakrývají tzv “diplomatickou tváří”, tím hůře. Podvědomí jeho duše se tento přístup “na- učí” od způsobu funkce jeho ducha a v emocionálním těle, jehož je srdce středem, se místo energie lásky Stvořitele začne hromadit energie nenávisti. Ta je viditelná v auře jako šedá hmota kolem srdce. Již v této fázi se člověk přestane cítit dobře, jeho třetí oko mu signalizuje, že není zdráv. Často se odebere k lékaři a ten jej pošle na EKG. Tam mohou a nemusí diagnostikovat poruchu elektrických signálů na srdci. Zjistí-li ohrožení, uvedou pacienta do klidu a podají léky na chemické zklidnění původu impulzů z astrálního těla do srdce.
(Endogenní analgetika, lidově oblbováky). Již fakt ohrožení srdce většinou přeruší nenávistné produkty pacienta k okolí. Pacient je načas zachráněn. Často však na EKG (elektrokardiografu) nic nenaleznou. Pacient to někdy považuje za špatnou práci lékařů – vždyť on se cítí špatně! Nenávistné myšlenky a city ještě zesílí. Cestou od lékařů, s potvrzením o zdraví jeho srdce, jej usmrtí infarkt. Vlastní mechanismus infarktu proběhne tak, že energie nenávisti v rovině emocionálního těla se vybije úderem do roviny astrálního a éterického těla. To způsobí, že v místě výboje dojde ke křeči srdeční tepny a vysrážení krve. Ty společně vytvoří cévní uzávěru pro výživu části srdce kyslíkem. Taková část srdečního svalu následně křehne až praskne, což způsobí zástavu a smrt. V případě menšího energetického ataku a včasné lékařské péče, která spočívá v odstranění křeče tepny, rozpuštění sraženiny a zajištění naprostého klidu, aby srdce nebylo namáháno, pacient přežije.

Čtenáři si jistě povšimli, že na infarkty trpí lidé vzteklí, často negativisticky a nenávistně naladěni. Zejména jsou to ti, kteří jsou tzv. “slušně vychovaní”, za což se nesprávně považuje neprojevování citu navenek. Kdyby své city projevili, přivodili by si jejich negativitou zevní komplikace, ale infarkty by neutrpěli. Tento fenomén je zejména dobře pozorovatelný na lidech primitivních národů a kmenů, kde se infarkty myokardu prakticky nevyskytují. Tito lidé nemají “vy- chování”, nic nepředstírají, platí u nich: jak uvnitř, tak navenek. Tvrzení rozumářů, že infarkt je dědičný s poukazem na dědičnost systému prokrvení srdce, kdy některé typy krevní s četnými anastomózami cév jsou výhodné pro přežití ataku, není pravdivé a mlží podstatu věci. Infarkt si přivoláváme sami.

Duchovná príčina ochorenia infarkt podľa L. Hayovej spočíva vo vypudení každej radosti z tela kvôli peniazom, postaveniu, funkcii a pod. Pozitívne tvrdenie na odstránenie ochorenia - vraciam svojmu srdcu radosť, všetkému vyjadrujem lásku.

Infarkt je výboj sumy nenávistných a negativistických myšlenek a citů!

Kdo se mu chce vyhnout, nechť vyčistí svoje srdce od nenávisti! Nechť přestane kritizovat a opravovat Stvořitele, že nechává existovat ty lidi a věci, které ohrožený vyhlašuje za špatné a nenávidí. Nebo se z existence v těle vyřadí on sám. Nikoliv Bůh trestá, ale člověk sám se svým rozběhnutím hlavou proti zdi zákonů stvoření rozbíjí. On chce v duchu zničit to, co Podstata světa nechává existovat. Dělá-li to příliš dlouho a příliš intenzivně, zničí sebe.

Text z knihy Duchovní příčiny nemocí – Staněk Josef / Brzobohatá Jana – vydavateľstvo AGAPE
Ďalšie knihy od Staněk / Brzobohatá

Ďalšie články o duchovných príčinách chorôb