Chloritan sodný 24,5% - 500 g

8,40€ Bez DPH: 7,00€
  • Značka: PG chem
  • Dostupnosť: Skladom
Štítky: CDS

Popis

Chloritan sodný 24,5% - 500 g

Chloritan sodný 24,5 % tekutý roztok, tiež známy ako Sodium chlorite, alebo Natriumchlorit. Je veľmi dobrý bielič papiera, uplatnenie si našiel v priemysle aj domácnosti. Oproti oveľa používanejšiemu chlóru disponuje výhodou, že sa z organických kontaminantov netvoria trihalomethany.

Chloritan sodný by sa mal, ako mnoho ďalších oxidačných činidiel, chrániť pred nechcenou kontamináciou organickými materiálmi, aby nedošlo k vzniku výbušnej zmesi.

Využitie: Bielenie papiera a textilu, dezifenkcia.

Špecifikácie:
Chloritan sodný (NaClO2) Min. 300 g/l / Min. 24,5%
Dusičnan sodný (NaNO3) Max. 0,03%
Chlorečnan sodný (NaClO3) Max. 0,45%
Arzén (As) Max. 0,1 mg/kg 25% roztoku chloritanu sodného
Chróm (Cr) Max. 0,1 mg/kg 25% roztoku chloritanu sodného
Ortuť (Hg) Max. 0,1 mg/kg 25% roztoku chloritanu sodného
Nikel (Ni) Max. 0,1 mg/kg 25% roztoku chloritanu sodného
Olovo (Pb) Max. 0,1 mg/kg 25% roztoku chloritanu sodného
Antimón (Sb) Max. 0,1 mg/kg 25% roztoku chloritanu sodného
Selén (Se) Max. 0,1 mg/kg 25% roztoku chloritanu sodného

Vlastnosti:
Hustota: 1.21 g/cm3 (20°C)
Teplota varu: 100°C

CAS: 7758-19-2
ES: 231-836-6
Vzhľad: bezfarebná - nažltlá kvapalina
Zápach: bez zápachu
pH: 11 - 12 (100 g/l H2O)
Teplota topenia: 180 - 200 °C (rozklad)
Bod tuhnutia: -10 °C (25% roztok)

Skladovanie: mimo dosahu detí, na chladnom a suchom mieste v uzavretých nádobách.

Upozornenie: Oxidujúci, zdraviu škodlivý - poškodenie orgánov, poškodenie očí, vysoko toxický pre životné prostredie
H271 Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silný oxidant.
H302 Škodlivý pri požití.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H400 Vysoko toxický pre vodné organizmy.
EUH032: Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn.

P305 + P351 + P338: po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

O chloritane sodnom sa dočítate v týchto knihách.

 

 

 

Recenzie (0)

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Súvisiace produkty

Produkt sa nachádza v týchto kategóriách

Likvidácia mikroorganizmov

 Sme na trhu
už od roku 2002

 Doprava zdarma
nad 70€ v SR cez GLS

 Overené zákazníkmi
certifikát od Heureka.sk

 Bezpečný obchod
SSL certifikát