Uhličitan sodný pH+ (plus), ťažká sóda 1kg

2,00€ Bez DPH: 1,67€
  • Značka: PG chem
  • Dostupnosť: Skladom
Štítky: úprava pH

Popis

Uhličitan sodný pH+ (plus), ťažká sóda 1kg

Uhličitan sodný je známy aj ako sóda na pranie, pH+ či ťažká sóda (Na2CO3)

Uhličitan sodný je anorganická zlúčenina. Je to sodná soľ kyseliny uhličitej. V bezvodom stave ide o biely prášok topiaci sa pri 851°C. Vo vode sa ľahko rozpúšťa za uvoľnenia hydratačného tepla. Kryštalizáciou za laboratórnej teploty možno získať najdôležitejší hydrát, tzv. kryštálovú sódu (Na2CO3 · 10H2O). Vodné roztoky sódy sú silne zásadité z dôvodu hydrolytického štiepenia (je to soľ silnej zásady a slabej kyseliny). Sóda sa synteticky vyrába vo veľkom množstve z chloridu sodného Solvayovým procesom.

Využitie: Uhličitan sodný sa používa na zvýšenie pH do bazénov, ako zmäkčovadlo vody, používa sa tiež pri výrobe skla, papiera a detergentov.

Špecifikácia
Obsah uhličitanu sodného: min. 99,0%
Obsah chloridu sodného: max. 0,50%
Obsah oxidu železitého: max. 0,004%

Nerozpustný zvyšok: max. 0,08%
Strata sušením: max. 1,0%
Vzhľad: biele granule

Vzorec: Na2CO3
Alternatívny názov: Sóda ťažká

CAS číslo: 497-19-8
EC číslo: 207-838-8
EC index: 011-005-00-2
HS kód: 283620

Skladovanie: v dobre uzavretej nádobe na chladnom a suchom mieste, oddelene od nekompatibilných látok.

Upozornenie: 
Výstražné slovo: Pozor
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P264 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

 

Recenzie (0)

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Súvisiace produkty

Produkt sa nachádza v týchto kategóriách

Filtre vodyZáhrada

 Sme na trhu
už od roku 2002

 Doprava zdarma
nad 70€ v SR cez GLS

 Overené zákazníkmi
certifikát od Heureka.sk

 Bezpečný obchod
SSL certifikát