Bolesti chrbta

Choroba je darom stvoriteľa, lebo je nám prostredníctvom toho, o aký problém ide ukázané, že sme sa nestravovali správne a nezmýšľali, či nekonali v súlade s univerzom. Príčinu choroby nájdete pod produktami. Ak na sebe popracujete a zmeníte stravu, choroba sa nemá dôvod viac demonštrovať. Zorientovať sa v informáciách nie je jednoduché a vyžaduje to veľa štúdia. Aby sme Vám to zjednodušili a nemuseli ste za to platiť, na stránke EZOfit sme pre Vás zhrnuli tie najdôležitejšie rady. Systém v ktorom žijeme nemá záujem o zdravých ľudí, preto sa o tom z oficiálnych zdrojov nedozviete.
Produkty, tu zobrazené, Vám pomôžu preklenúť obdobie, než dokážete uskutočniť zmeny. Odporúčame Vám vyskúšať aj sviečkovanie.
Zobrazenie 1 až 15 z 16 (2 stránok)

Bolesti chrbta

Chrbtica je symbolom podpory v živote. Problémy s chrbtom alebo chrbticou znamenajú, že v živote nemáte dosť opory a podpory. Vnímate život ako neznesiteľné bremeno.

Moju ordináciu navštívila žena, ktorá mala nedávno zlomenú chrbticu. Keď sme začali zisťovať podvedomé príčiny tejto traumy, povedala: „Viete, pán doktor, nikdy som nemala pocit, že ma muž podporuje.“

„Podporuje v čom?“ opýtal som sa jej.
„Veď viete, že žena neustále potrebuje cítiť mužovu oporu. Ja som ju necítila. Mala som pocit, že ma neľúbi a že so mnou žije len kvôli deťom. Ani finančne mi veľmi nepomáhal.“
Strach o peniaze, o materiálny blahobyt veľmi často spôsobuje problémy v spodnej časti chrbta.
Prednedávnom som bol na návšteve u priateľa.
„Počúvaj,“ spustí na mňa, „dnes ma celý deň bolia kríže. Nevieš, s čím to môže súvisieť?“
„Trápi ťa čosi s peniazmi,“ hovorím mu.
„Presne! Včera ráno som sa prepočítal o dosť veľkú sumu a neviem, či mi tie peniaze vrátia.“

Keď za mnou chodia ľudia s problémami chrbtice, často používajú frázy typu:


„Všetko som si zobrala na svoje plecia.“„Beriem si toho na seba priveľa.“
„Je to pre mňa neznesiteľné bremeno.“„Je to môj kríž a musím ho niesť.“

Sedí predo mnou mladá žena. K lekárovi ju donútila prísť bolesť chrbta.
„Pán doktor, celý život všetkých a všetko sama ťahám. Zarábam viac, ako môj muž, ešte k tomu pomáham aj rodičom. A ďalším mojím krížom v živote je invalidný brat. Aj jemu pomáham. Keby ste vedeli, aká som už unavená, ako sa túžim toho ťažkého bremena zbaviť. Pomôžte mi! Naučte ma starať sa o svojich blízkych s radosťou a ľahkosťou.“

Podľa mňa by sme všetko, čo život prináša, mali znášať s radosťou. Veď príťaž nám zo života robí len náš vzťah k okolnostiam. Skôr, ako si na svoje plecia naložíte cudzie problémy, naučte sa vnímať, ako sa život o vás stará a podporuje vás.Ja sám som zažil obrovskú úľavu, keď som na sebaprevzal zodpovednosť za svoj svet. Spadlo zo mňa ťažké bremeno vo forme pocitov viny, urážok, kritiky a odsudzovania.

Text z knihy Vnútorné príčiny chorôb – Valerij Sinelnikov – vydavateľstvo Eugenika

Ďalšie knihy od Valerija Sinelnikova

Motorická onemocnění

Hlavní duchovní příčiny:

Ztráta chuti k tělesnému pohybu, často ztráta pohnutek k pohybu
(není již možné se předvádět jako mistr).
Ztráta pohyblivosti v nohou – nechuť k pohybu v životě, k přijímání nových myšlenek, poznávání dalších oborů stvoření.
Pocit, že všechno vím, nic mě nemůže překvapit, nikam není nutno chodit.

Kyčelní klouby – strnulost v duchu,
Kolena – nedostatek pokory,
Nemoci lýtek, kotníků – neochota vyjít vstříc, pocit nadměrné jistoty v životě,
Ztráta pohyblivosti v rukách – neochota tvořit, manuelně pracovat, ramena – obliba v převaze nad druhými,
Loket - potlačená agresivita vůči druhým.


Průměrný podíl příčin: 10% dědičnost, 40% duchovní vady, 20% geopatogenní zóny, 30% nedostatek pohybu.

Tvořivá součást Boží trojsíly, popsané v prologu, musí být člověkem uskutečňována v tvořivém myšlení, v tvořivém pohybu. Jakmile lidský duch špatným chtěním blokuje plynulost toku tvořivosti, v místě, kde je zastavována, vzniká porucha. Je-li tato zástava již v myšlení, objeví se porucha v mozku a nervech (obrny, mrtvice, záněty a degenerace mozku, sklerosa multiplex, Parkinsonova choroba, atd.).

Je-li tvořivá Boží síla blokována až v provádění fyzických úkonů, způsobí tento blok poruchy distribuce životní energie ve svalstvu, pojivové tkáni a kloubech. Vzniká komplex tzv. revmatismu. Nemoc začíná ranní ztuhlostí a nepohyblivostí. Postupem času vede ke vzniku zánětů spojených s bolestí.

Typické pro revmatický původ bolestí je zlepšení rozhýbáním, což nám naznačuje příčinu (lenost, nechuť k pohybu) a způsob léčení. Největší počet takto nemocných lidí se rekrutuje z řad bývalých špičkových sportovců a lidí s velkou pohybovou aktivitou. Jejich aktivita prudce upadla, jakmile ztratili vnitřní po- pud pro pohyb. Trvá-li to delší dobu, během několika let se objeví ne- moc. Kvalita jejich vnitřního popudu k pohybu neobstála v působení času.

Souběžná strnulost kloubů naznačuje ztrátu pohyblivosti v duchu. Dotyčný se domnívá, že o životě a světě všechno ví, nikdo mu již nic nemusí vykládat, on nechce již nic měnit, ničemu se přizpůsobovat. V duchu vykazuje strnulost, neohebnost, neochotu.

Při křečových žilách je situace podobná. Nohy jsou zatěžovány naprosto jednostranně, stagnačně. To přímo signalizuje tíhnutí ducha ke stereotypu, jednostrannosti a stagnaci. Léčením je poznání pestrosti a proměnlivosti života, všestranná chůze v terénu, cvičení a masáže. Přírodní národy křečové žíly neznají.

Nemoci pohybového ústrojí, kloubů, páteře

Páteř, kosti a klouby umožňují hmotnému tělu jednak udržení tvaru, jednak ohebnost, pružnost a pohyb. Proudíli životní energie z ducha pomocí zářivých duševních těl k nervstvu, svalstvu, kloubům a kostem nerušeně, tělo je pružné a harmonické. Jestliže se v rozvodu projeví disharmonie, ztrácí se pružnost, ohebnost, dochází ke změně výživy kloubů, svalů, cév.

Tím se vytvoří předpoklady k nemocem pohybového aparátu a k úrazům. Úrazy jsou konečným efektem, projevením vší předem shromážděné negativní energie.

Nohy jsou orgánem pro pohyb těla v hmotném světě. Jejich klinický stav je odrazem ochoty člověka k pohyblivosti v duchu. Všimněte si lidí, kteří jsou postiženi na nohy. Všechno vědí předem, nic se nepotřebují učit. Typická je i neochota a pohodlnost vyjít někomu vstříc. Lidem s nemocnými koleny chybí pokora. Lidé s nemocnými klouby sedí na vavřínech dosaženého.

Stereotyp života při křečových žilách je popsán v kapitole Revmatismus. Jestliže však přesáhne určitou mez, vývoj se zastaví, život se “srazí”, vytváří se trombus. Další existence lidského ducha v těle ztrácí smysl z hlediska věčnosti!

Spojitost páteře s činností duše vyciťují četná lidová rčení: “Má rovnou nebo křivou páteř, nemá páteř, je to skrčenec”. Křivost ve vnitřním postoji člověka se dříve nebo později promítne do držení těla. Tak vznikají ohnutá záda jako následek nadměrné servilnosti k nadřízeným, vnitřně nepociťované, kombinované obvykle tvrdým postojem k podřízeným. Skolióza je zjevně projevená snaha uhýbat bokem. Ztuhnutí páteře při Bechtěrejevově chorobě vyjevuje nadměrnou hrdost, neústupnost, nedostatek pokory v činnosti ducha.

Jinou kapitolou při rozjímání nad nemocemi páteře jsou lokální bloky svalstva páteře, vedoucí k vybočení meziobratlových plotének s příznačnými charakteristickými bolestmi v zádech. Příčinou těchto většinou krátkodobých dějů je výpadek toku životní energie v drahách astrálního těla příslušných orgánů. Jeho meridiány jsou přesně popsány v každé příručce akupunktury a chiropraxe.

Každý obratel je astrálními drahami spojen s některým orgánem. Jestliže člověk udělá krátkodobý a silný “úhyb” v duševní činnosti, která odpovídá tomu kterému orgánu, jak je popisováno výše, energetický výpadek je z oblasti orgánu posunut astrální drahou do páteře. Tam v odpovídajícím místě vyvolá blok a vychýlení plotýnky. Podle lokalizace těchto bloků identifikujeme místo energetického výpadku v těle (viz tabulka na str. 126).

Průměrný podíl příčin: 5% dědičnost, 40% duchovní příčiny, 55% životospráva (výživa, přetěžování nebo naopak nedostatek pohybu).

Text z knihy Duchovní příčiny nemocí – Staněk Josef / Brzobohatá Jana – vydavateľstvo AGAPE

Ďalšie knihy od Staněk / Brzobohatá

Duchovná príčina ochorenia chrbtice podľa L. Hayovej predstavuje životnú oporu.
Pozitívne tvrdenie na odstránenie choroby - viem, že mi je vždy oporou.

Duchovná príčina ochorenia bedrovej chrbtice podľa L. Hayovej spočíva vo vine, ustrnutí v problémoch minulosti, túžbe mať od všetkého pokoj. Pozitívne tvrdenie na odstránenie choroby - zbavujem sa minulosti, som slobodný, aby som mohol s láskou v srdci postupovať vpred.

Duchovná príčina ochorenia hrudnej chrbtice podľa L. Hayovej spočíva v nedostatku citovej opory, pocite, že nás nikto nemá rád, potláčaní prejavov lásky. Pozitívne tvrdenie na odstránenie choroby - mám sa rád a som so sebou spokojný, život ma má rád a je mi oporou.

Duchovná príčina ochorenia krížovej chrbtice podľa L. Hayovej spočíva v strachu z peňazí, nedostatku finančnej podpory. Pozitívne tvrdenie na odstránenie choroby - verím v chod života, všetko čo potrebujem, vždy dostanem, som v bezpečí.

Duchovná príčina ochorenia krčnej chrbtice podľa L. Hayovej spočíva v odmietaní vidieť druhú stranu problému, tvrdošijnosti a nepružnosti. Pozitívne tvrdenie na odstránenie choroby - pružne a ľahko vidím všetky stránky problému, veci sa dajú robiť nekonečným množstvom spôsobov, som v bezpečí.

Duchovná príčina ochorenia zakrivenej chrbtice podľa L. Hayovej spočíva v strachu a snahe lipnúť na starých myšlienkach, nedôvere v život, nedostatku mravnej čistoty. Pozitívne tvrdenie na odstránenie choroby - zbavujem sa všetkého strachu, verím v správny chod života a viem, že život je tu pre mňa. S láskou stojím rovno a vzpriamene.

Ďalšie články o duchovných príčinách chorôb