Závislosti (alkohol, drogy, fajčenie)

Choroba je darom stvoriteľa, lebo je nám prostredníctvom toho, o aký problém ide ukázané, že sme sa nestravovali správne a nezmýšľali, či nekonali v súlade s univerzom. Príčinu choroby nájdete pod produktami. Ak na sebe popracujete a zmeníte stravu, choroba sa nemá dôvod viac demonštrovať. Zorientovať sa v informáciách nie je jednoduché a vyžaduje to veľa štúdia. Aby sme Vám to zjednodušili a nemuseli ste za to platiť, na stránke EZOfit sme pre Vás zhrnuli tie najdôležitejšie rady. Systém v ktorom žijeme nemá záujem o zdravých ľudí, preto sa o tom z oficiálnych zdrojov nedozviete.
Produkty, tu zobrazené, Vám pomôžu preklenúť obdobie, než dokážete uskutočniť zmeny. Odporúčame Vám vyskúšať aj sviečkovanie.
Zobrazenie 1 až 7 z 7 (1 stránok)

Alkoholizmus

Ľudstvo by mohlo dosiahnuť neuveriteľné úspechy, keby bolo triezvejšie.  Goethe

Dá sa alkoholizmus vyliečiť? Áno, dá! Môžem to dosvedčiť na základe vlastnej dlhoročnej praxe. Podarilo sa mi nájsť príčiny tejto strašnej choroby, ktorou netrpia len samotní pijani, ale aj ľudia v ich okolí.

V dôsledku usilovnej práce som zistil, že ľudia trpiaci nadmernou túžbou po alkohole majú v podvedomí určité programy správania. Nazval som ich „alkoholické programy“. Buď sa dedia, alebo sa v priebehu života vytvoria samé, pod vplyvom silných emocionálnych otrasov. Preto je veľmi dôležité tieto programy odhaliť, neutralizovať ich a namiesto nich si vytvoriť nové programy správania, ktoré umožnia zdravý spôsob života.

Zdá sa, že čím viac hovoríme, že alkohol je zlo a čím viac proti nemu bojujeme, tým aktívnejším sa toto zlo stáva a tým ťažšie sa proti nemu bojuje.

Alkoholizmus je chorobou osobnosti a alkohol je svojrázny „liek“ na chorú dušu. Alkohol načas pomáha neutralizovať ničivé a bolestné pocity, upadnúť do slastného zabudnutia. Najprv teda treba liečiť dušu človeka, a potreba omámiť sa nejakou látkou potom sama zmizne.

Čo treba robiť?

V prvom rade treba prestať prijímať alkohol ako zlo. Omar Chajjám napísal:

Zákaz piť víno – to je zákon,
čo porušiť smie sa vtedy,
keď vieš už, koľko treba piť
a kde a s kým a kedy.
Ak vo všetkom vieš správnu mieru trafiť,
piť nie je hriech,
ba naopak, to značí znalosť vedy.

(preložil Ľ. Feldek)

Potom sa obráťte do svojho vnútra a zistite, prečo pijete. Aký z toho máte úžitok?

Mnohým ľuďom alkohol napríklad umožňuje uvoľniť sa, cítiť sa slobodne, otvorene, byť komunikatívni. Keď sa však človek naučí byť normálne uvoľnený pri styku s ľuďmi a prirodzene prejavovať svoju sexualitu, potreba alkoholu zmizne sama od seba.

Jeden môj pacient pil preto, aby sa mu ľahšie komunikovalo s rodinou. Bol to človek veľmi hanblivý a pálenka ho zbližovala so ženou a deťmi. Keď si vypil, mal potrebu hovoriť im láskavé slová, správať sa milo. Spoločne sme zmenili jeho vzťah k sebe ako k mužovi, a tiež k jeho žene a deťom. Odstránili sme jeho komplexy menejcennosti a pocity viny. Potreba piť postupne zmizla.

Niektorí siahajú po alkohole, aby odstránili fyzické napätie, iní preto, aby ušli pred realitou a problémami. Lenže to je len sebaklam. Veď problémy sa tak nielenže nevyriešia, ale ešte aj pribudnú nové. Pred problémami netreba utekať, problémy treba riešiť. Ani pred sebou samým sa nedá ujsť. A vari sa dá utiecť pred realitou? Veď svoju realitu si vytvárame sami! Preto pred ňou netreba utekať – treba ju zmeniť. Najprv sa však musíte zmeniť vy.

Alkohol tiež zlepšuje náladu. Vari k životu nepatrí radosť a dobrá nálada? Isteže áno, ale radosť vyvolaná alkoholom je klamlivá, nepravá. Účinok alkoholu pominie – a vaša nálada prudko klesne.
Musíte si poctivo priznať, čo pozitívne vám dáva pitie alkoholu a stav opojenia. Identifikujte si negatívne pocity a myšlienky, ktoré vás nútia piť. Môžu to byť rôzne druhy strachu, ľútosť, pocit viny, potreba na niečo zabudnúť, osamelosť, nespokojnosť, beznádej, komplexy menejcennosti...

Začnite sa hneď teraz zbavovať negatívnych myšlienok a emócií, ktoré vás k alkoholizmu doviedli! Nikto to neurobí za vás.

Nadmerného pitia alkoholu sa dá zbaviť len za podmienky, že zo svojho vedomia i podvedomia odstránite negativitu voči sebe samým aj voči okolitému svetu. Je nutné zmeniť pohľad na svet, vytvoriť si nové spôsoby správania, vpustiť do svojho života lásku a radosť, navodiť si duševnú pohodu a harmóniu. Vtedy vám už alkohol jednoducho nebude treba. Veď zdravá duša nepotrebuje nijaký narkotický „liek“!

Duchovná príčina ochorenia podľa L.Hayovej je v pocit márnosti, viny a neschopnosti, zavrhovanie seba samého a tzv. hádzanie flinty do žita. Pozitívne tvrdenie na odstránenie ochorenia - žijem v prítomnosti, každý okamih je nový a vážim si sám seba, mám sa rád a som so sebou spokojný.

Fajčenie

Väčšina fajčiarov začala fajčiť ešte v mladosti. Nedá sa povedať, že by cigareta mala príjemnú chuť, alebo že by po nej niekomu bolo lepšie. Prvou reakciou na cigaretu je nevoľnosť, krútenie hlavy, kašeľ. Neskôr fajčiar získa škrabanie v hrdle, pálenie v pľúcach, odporný dych, záduch, žlté škvrny na zuboch a prstoch, peňažné výdaje navyše, vidinu rakoviny pľúc a srdcových chorôb... Každý vie, aké nepríjemné vedľajšie účinky a vážne následky mu fajčenie môže spôsobiť. Čo teda fajčiara núti, aby si znova a znova zapálil?

Ľudia nefajčia pre potešenie, ale pre určité veci, ktoré sa im s fajčením spájajú. Dospievajúci chlapci začínajú fajčiť väčšinou preto, aby si dokázali svoju nezávislosť na rodičovskej autorite, aby boli prijatí do partie, ak ich vrstovníci fajčia. Mladé dievčatá si fajčenie často spájajú s pocitom slobody a rafinovanosti.

Vekom sa tieto kritériá menia. Dospelí si fajčenie začnú asociovať so schopnosťou ovládať svoje pocity, upokojiť sa, cítiť sa „v pohode“, a tiež sa lepšie sústrediť. Pod vplyvom reklamy sa možno niektorí cítia s cigaretou mužnejšie (Marlboro: dobre vyzerajúci kovboj na koni). Fajčenie je často jednoducho krátením dlhej chvíle či zámienkou na prestávku, oddych, uvoľnenie. Na hlbšej úrovni môže fajčenie predstavovať dodanie rytmu dňu.

Prvá vec, ktorú musíte urobiť, aby ste sa oslobodili od cigariet, je oddeliť seba samých od procesu fajčenia. To znamená, že si musíte uvedomiť nasledovné: „Som osoba, ktorá fajčí preto, aby tým čosi získala.“ Potom si poctivo ujasnite, čo konkrétne, pre vás pozitívne, získavate fajčením. A napokon zvážte, či by sa nedalo na dosiahnutie tých istých cieľov či stavov vymyslieť niečo iné?

Rozhodnite sa! Ak ste sa rozhodli žiť zdravo, sformulujte si pozitívny zámer a každý deň si ho opakujte. Môže znieť napríklad takto: „Cigariet sa zbavím ľahko, budem viesť zdravý a triezvy spôsob života, budem mať čisté pľúca, sviežejší a príjemný dych.
Vytvorím si nové spôsoby správania, ktoré mi plne nahradia fajčenie.“

Ak pre vás, povedzme, fajčiť znamená byť mužom, porozmýšľajte, akým iným spôsobom by ste sa mohli cítiť ako muž? Existuje veľa znakov mužnosti, napríklad sila vôle, schopnosť vziať na seba zodpovednosť, schopnosť samostatného rozhodovania. Môžete si začať tieto vlastnosti pestovať.

Ak vám fajčenie pomáha získať pocit pohody a pokoja, potom si musíte ujasniť, čo vo vás vyvoláva nespokojnosť, nepohodu a podráždenosť. Potom sa potreba fajčiť vytratí sama od seba, pretože sa naučíte dosahovať uspokojenie a pokoj inými cestami.

Akonáhle cítite, že si môžete vybrať, ako dosiahnuť určité pocity, začnite so samotným procesom oslobodzovania sa od cigariet. Rozlúčte sa s každou vyfajčenou cigaretou. Povedzte: „Vďaka ti za to, že si mi pomáhala pri realizácii mojich zámerov. Oslobodzujem sa od závislosti na tebe, s láskou ti žehnám a navždy ťa vypúšťam zo svojho života.“

Ak naozaj chcete prestať fajčiť, bude to pre vás jednoduché.
Niekedy je fajčenie drahých cigariet alebo cigár spojené s imidžom bohatého a úspešného človeka. Spomínam si, že som raz v novinách čítal rozhovor s jedným z najbohatších mužov na svete. Spýtali sa ho: „Aké cigarety fajčíte?“ Odpovedal takto: „Som veľmi bohatý a mám seba aj svoj život veľmi rád, takže sa nemusím ničím dopovať. Podľa mňa fajčia len ľudia, ktorí majú veľa problémov. Pre mňa osobne sú fajčenie a schopnosť zarábať veľké peniaze dva nezlučiteľné pojmy.“

Snáď vám tieto slová pomôžu vytvoriť si nový imidž – imidž zdravého a bohatého človeka, ktorý dokáže riešiť obchodné záležitosti aj bez cigariet, teší sa zo života a vdychuje pritom zdravý a svieži vzduch.

A ešte jeden veľmi dôležitý moment spája všetkých fajčiarov: fajčiari na podvedomej úrovni odmietajú život. Nemajú sa radi a cigaretami sa ničia. Začnite sa mať radi, začnite mať radi život, a nastane chvíľa, kedy úroveň vašej lásky k sebe samým dosiahne taký stupeň, že sa cigariet bez námahy zbavíte!

Text z knihy Vnútorné príčiny chorôb – Valerij Sinelnikov – vydavateľstvo Eugenika
Ďalšie knihy od Valerija Sinelnikova

Závislosti (alkohol, káva, drogy, fajčenie, …)

Alkoholismus - neschopnost vypořádat se s konfliktností života.
Kafíčkování - nedostatek duchovní motivace k činnosti.
Kouření - neochota k pravé srdečné komunikaci mezi lidmi, pocit nedostatku čistých vztahů mezi lidmi.

Text z knihy Duchovní příčiny nemocí – Staněk Josef / Brzobohatá Jana – vydavateľstvo AGAPE
Ďalšie knihy od Staněk / Brzobohatá

Knihy o duchovných príčinách chorôb

Ďalšie články o duchovných príčinách chorôb