Roztrúsená skleróza (skleróza multiplex)

Choroba je darom stvoriteľa, lebo je nám prostredníctvom toho, o aký problém ide ukázané, že sme sa nestravovali správne a nezmýšľali, či nekonali v súlade s univerzom. Príčinu choroby nájdete pod produktami. Ak na sebe popracujete a zmeníte stravu, choroba sa nemá dôvod viac demonštrovať. Zorientovať sa v informáciách nie je jednoduché a vyžaduje to veľa štúdia. Aby sme Vám to zjednodušili a nemuseli ste za to platiť, na stránke EZOfit sme pre Vás zhrnuli tie najdôležitejšie rady. Systém v ktorom žijeme nemá záujem o zdravých ľudí, preto sa o tom z oficiálnych zdrojov nedozviete.
Produkty, tu zobrazené, Vám pomôžu preklenúť obdobie, než dokážete uskutočniť zmeny.
Zobrazenie 1 až 6 z 6 (1 stránok)

Jejich odstraněním napomáháme účinnosti lékařské léčby. Zapojujeme naši duchovní energii do léčby těla, což je ateisty nazýváno "placebo" efektem a věřícími pomocí neviditelné dimenze stvoření. Podle zásady "jak nahoře, tak dole", neboli na základě shody symboliky v hmotné a duchovní dimenzi, můžeme "rozluštit" poselství sklerózy multiplex.

První obraz: nenápadný, životu škodlivý činitel je usazen v těle (pomalý virus nebo bakteriální ložisko) a otravuje jeho vnitřní prostředí (demyelinizace nervů).

Odpovídající symbol: pacient má ve vědomí (v duši) nenápadně usazen nesprávný názor na život a svět, který paralyzuje celý jeho duchovní vývoj, vede jej k nesprávnému postoji vůči životu, jeho smyslu a světu vůbec. Nemoc mu brání v pokračování dosavadního způsobu života a nazírání světa. 

Druhý obraz: dochází k ochromení motorických funkcí a zvýšené citlivosti kůže v určitých místech těla (hyperestézie). 

Odpovídající symbol: buď neochota k pohybu (pohodlnost, vychytralost ve snaze vyhnout se fyzické práci) nebo naopak nadměrná fyzická aktivita, jež má zakrýt potřebu zastavit se a zamyslet se nad tím, jakým směrem se ubírá náš život. Obojí pak vede k necitlivosti nebo přecitlivělosti na některé aspekty života v "přiděleném" těle.

Třetí obraz: pět hlavních typů projevu (včetně mnoha podtypů) stejného fenoménu ukazuje přímo individualitu jednotlivých karmických dopadů. Víme, že orgánová slabost vzniká tam, kde chybí vitální energie přiváděná z duše (blok astrálního těla). V takovém místě zesílenou měrou působí jedy a infekty a usazuje se cholesterol.

Odpovídající symboly hlavních typů projevů: cerebrospinální - celkový (oční poruchy, závratě, třesy, změny citlivosti, parézy, nerovnováha) Odráží špatné nazírání na život, necílevědomost, potácení se životem, proměny citlivosti, nálad, nejistotu, pasivitu. Spinální (jen parézy nohou) - neúčelné pobíhání životem nebo naopak neochota vyjít vstříc, změnit prostředí. Mozečkový - (závratě, ataxie) potácení se životem, ztráta cíle. 

Čtvrtý obraz: snížená detoxikační činnost jater a vylučovací činnost ledvin.

Odpovídající symboly: játra (střed metabolizmu) - nepevný světonázor. Ledviny - nedostatečná schopnost zbavovat se přežitků ve vnitřním duševním životě. 

Uvedl jsem obecné znaky poruch vnitřního duševního života, které asociují příznaky roztroušené sklerózy. Jestliže se nemocný zamyslí nad udanými podněty a v případě, že se ho uvedené týká, odpovídající duchovní příčiny odstraní, uvolní se bloky, které brání úspěšnosti léčby a dostaví se "zázrak", úplné vyléčení. Duchovní léčba tak upraví cestu k úspěšnosti lékařských postupů (podle názoru ateistů za pomoci "placebo" efektu). Aneb jak praví lidová moudrost: Lékař léčí, Bůh (návrat k Řádu stvoření) uzdravuje! 

Text – Staněk Josef

Knihy od Staněk / Brzobohatá 

Články o duchovných príčinách chorôb