Mozgová mŕtvica,porážka,trombóza

Choroba je darom stvoriteľa, lebo je nám prostredníctvom toho, o aký problém ide ukázané, že sme sa nestravovali správne a nezmýšľali, či nekonali v súlade s univerzom. Príčinu choroby nájdete pod produktami. Ak na sebe popracujete a zmeníte stravu, choroba sa nemá dôvod viac demonštrovať. Zorientovať sa v informáciách nie je jednoduché a vyžaduje to veľa štúdia. Aby sme Vám to zjednodušili a nemuseli ste za to platiť, na stránke EZOfit sme pre Vás zhrnuli tie najdôležitejšie rady. Systém v ktorom žijeme nemá záujem o zdravých ľudí, preto sa o tom z oficiálnych zdrojov nedozviete.
Produkty, tu zobrazené, Vám pomôžu preklenúť obdobie, než dokážete uskutočniť zmeny.
Zobrazenie 1 až 8 z 8 (1 stránok)

Mozgová mŕtvica,porážka,trombóza

Najčastejším dôvodom týchto ochorení je „paralyzujúca“ žiarlivosť a nenávisť. Počas svojej praxe som zažil mnoho prípadov, keď si ľudia (väčšinou muži) vďaka svojej žiarlivosti privodia mŕtvicu alebo ochrnú.

„Pán doktor, pomôžte mi zbaviť sa paralýzy,“ prosí ma jeden muž. „Nedávno som prekonal mozgovú porážku a teraz mám pravú stranu tela akoby cudziu, zmeravenú.“
Vysvitlo, že mozgovú porážku zapríčinila silná žiarlivosť. Jeho žena je o desať rokov mladšia a on je od začiatku ich spoločného života strašne žiarlivý.A nedávno sa odohrali určité udalosti, ktoré boli preňho kritické.Paralýzu môže spôsobiť odpor voči tomu, čo sa s nami deje, neprijatie svojho života a osudu.Človek má pocit, že nie je schopný niečo zmeniť, doslova sám seba „paralyzuje“ a odsúdi na nečinnosť.
Aké paralyzujúce myšlienky vás zaviedli do slepej uličky? Čo vám prekáža slobodne žiť? Nezabúdajte, že svoj život si vytvárame sami, preto vždy existuje nejaké východisko.Ľudia so sklonom k paralýze sú hrozne neprispôsobiví, obhajujú dávno zastarané názory na svet. Evidentne zabúdajú, že to všetko je len ich vlastný názor a že existujú aj iné názory. Odmietajú sa zmeniť a často hovoria: „Radšej umriem, ako by som mal porušiť svoje zásady!“ Čo sa dá robiť, je to ich voľba…

Nedávno ma zavolali domov k jednému dôchodcovi. Po mozgovej príhode mu ostala ochrnutá ľavá polovica tela. Po rozhovore s jeho podvedomím sme zistili, že príčinou mozgovej príhody a paralýzy je nespokojnosť s vlastným životom, s osudom jeho detí, s vládou a mnohým ďalším. V súvislosti s tým sa v jeho podvedomí nakopilo veľa agresie voči svetu, iným ľuďom aj sebe samému. V podstate mu chorobu privodila nenávisť a nedostatok radosti a lásky.

Ak máte pocit, že nie ste schopní niečo zmeniť, alebo sa vyhýbate zodpovednosti, určitej situácii alebo človeku, tiež si môžete privodiť paralýzu.

Existuje ešte jedna príčina, a to hlboko zakorenený „paralyzujúci“ strach. Mozgová porážka tiež často vzniká ako podvedomá potreba zjednotiť rodinu. Keď  nezhody v rodine dosiahnu  vrchol a vyčerpajú sa všetky dostupné možnosti, ako niečo zmeniť, vtedy podvedomie zaleje krvou (symbolicky povedané, láskou a radosťou) tie centrá mozgu, ktoré „zodpovedajú“ za rodinné šťastie.

Jelena a Sergej prežili v manželskom zväzku päť rokov. Počas šiesteho roka ich spoločného života sa ich vzťah začal kaziť. Jelena začala mať na muža priveľké nároky, začali sa hádať a Sergej chodil čoraz častejšie domov opitý. Jedného dňa Jelena zobrala dcéru a odišla bývať ku svojim rodičom. Po nejakej dobe za ňou prišla svokra a povedala:„Lena, Sergej je v nemocnici, mal mozgovú porážku. Prosím ťa ako matka matku, choď za ním. Nikoho iného okrem teba nechce vidieť.“
Jelena ho navštívila. Potom za ním začala chodiť častejšie. Sergej sa začal uzdravovať. Po prepustení z nemocnice začali opäť žiť spolu.Zamyslime sa aj nad tým, prečo sa po paralýze telo zotavuje tak pomaly a namáhavo.Pretože človek sa učí odznova hýbať, cítiť, konať.Pred chorobou sa odsúdil na ničnerobenie, choroba bola iba  výsledkom jeho vzťahu k sebe a životu. Teraz sa musí učiť opäť konať.

Nedávno som zažil prípad neúplnej paralýzy lícneho nervu. Išlo o staršieho pána.Od jeho podvedomia som sa dozvedel, že paralýzu spôsobila nechuť či jednoducho neschopnosť prejaviť svoje city a emócie. Vnútorné napätie vzniká napríklad vtedy, keď potláčame hnev alebo nevieme prejaviť lásku.Spolu s odstránením podvedomých príčin choroby som mu predpísal homeopatické lieky a dal za úlohu učiť sa vyjadrovať svoje pocity pred zrkadlom, potom aj v rozhovoroch s blízkymi, učiť sa otvorene hnevať aj ľúbiť.

Text z knihy Vnútorné príčiny chorôb – Valerij Sinelnikov – vydavateľstvo Eugenika

Ďalšie knihy od Valerija Sinelnikova

Hlavní duchovní příčina mozkové mrtvice:

přeceňování rozumovosti, snaha vytěžit ze všeho maximum chytračením. Stálé křečovité myšlení bez spolehnutí na intuici, Boží prozřetelnost

Průměrný podíl příčin: 70% duchovní, 15% výživa, 15% nedostatek pohybu.

Lidský duch je podle svých vlastností při inkarnaci do těla veden tak, aby v průběhu předurčeného života (v hrubých rysech) co nejvíce vyspěl, co nejvíce dozrál k věčnosti, k duchovní dimenzi. V tomto předurčení se projevuje také spravedlnost, ovšem z hlediska věčnosti. Ta nevylučuje výkyvy směrem nahoru a dolů v okamžitém čase, což lze přirovnat vlnám na moři, které dokonalou hladinu v daných momentech realizují nad nebo pod. Lidská intuice tuto vlastnost božské spravedlnosti v čase, jednou nahoře, jednou dole, vycítila.

Ego člověka by ovšem chtělo v příjmu všeho příjemného být “stále na- hoře” nebo “surfovat” na vlnách. To ovšem znamená vzdát se pra důvěry, to jest jistoty v konečnou spravedlnost a s tím spojeného vnitřní- ho klidu a nasadit všechnu energii na sledování trendů příjemného kolem sebe. Chce to stát se vychytralým konjunkturalistou, oportunistou.

Toto křečovité stálé namáhání mozku, stálé vyhledávání výhodiček v čemkoliv kolem sebe, znamená ovšem vytvoření relativního nedostatku životní energie v mozku, tím orgánové slabosti v mozku. Orgánová slabost časem vede ke křehnutí tkání, mozkových cév, k jejich degeneraci s více a více se stupňujícím nebezpečím prasknutí. Až se čas naplní a míra chytračení přeteče, céva praskne a mozková příhoda je tu.

Pravidelně tu spolupůsobí i agresivní nenávistné myšlení, který děj uvádí do pohybu. Při bolestech hlavy v celém čele se uplatňuje tendence prorazit hlavou zeď, to jest prosadit věci podle vého myšlení. Při bolestech hlavy vzadu to bývá obvykle snaha odrazit a změnit to, co přichází z intuitivního zadního mozku,to jest z osobního duchovního vedení.Lze tedy shrnout, že lidé ohrožení mozkovou mrtvicí trvale rozumově kličkují k dosažení životního běhu “dle nich” a současně “mrskají” nenávistnými myšlenkami po těch, kteří nejednají tak, jak oni si představují.Ty,které bolí hlava vpředu na celém čele, nebo naopak zezadu, rozumem odmítají respektovat svůj intuitivní hlas.

Text z knihy Duchovní příčiny nemocí – Staněk Josef / Brzobohatá Jana – vydavateľstvo AGAPE

Ďalšie knihy od Staněk / Brzobohatá