Oči (zrak), šedý (sivý) zákal, šeroslepota

Choroba je darom stvoriteľa, lebo je nám prostredníctvom toho, o aký problém ide ukázané, že sme sa nestravovali správne a nezmýšľali, či nekonali v súlade s univerzom. Príčinu choroby nájdete pod produktami. Ak na sebe popracujete a zmeníte stravu, choroba sa nemá dôvod viac demonštrovať. Zorientovať sa v informáciách nie je jednoduché a vyžaduje to veľa štúdia. Aby sme Vám to zjednodušili a nemuseli ste za to platiť, na stránke EZOfit sme pre Vás zhrnuli tie najdôležitejšie rady. Systém v ktorom žijeme nemá záujem o zdravých ľudí, preto sa o tom z oficiálnych zdrojov nedozviete.
Produkty, tu zobrazené, Vám pomôžu preklenúť obdobie, než dokážete uskutočniť zmeny. Odporúčame Vám vyskúšať aj sviečkovanie.
Zobrazenie 1 až 10 z 10 (1 stránok)

Oči (zrak), šedý (sivý) zákal, šeroslepota

Oči symbolizujú schopnosť jasne vidieť minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Problémy s očami odzrkadľujú túžbu niečo nevidieť. Nepáči sa vám to, čo vo svojom živote vidíte, alebo niečo nechcete vidieť. V duši sa vám hromadia agresívne emócie, ako nenávisť a hnev, ktoré pôsobia problémy s očami. Veď oči sú zrkadlom duše. Ako často ľudia hovoria: „Nenávidím ťa“, „Nechcem ťa ani vidieť“, „Je mi zle, keď to vidím“. Títo ľudia nechápu, že v živote vidia to zlé len preto, lebo na svet hľadia cez prizmu svojich agresívnych emócií. Existuje len jediné východisko, a to očistiť svoje myšlienky a postoje. Vytvorte si taký svet, na ktorý sa budete radi pozerať!

Mám v ordinácii mladú krátkozrakú ženu. Začneme seansu. Keď žena nadviazala kontakt so svojím podvedomím, opýtala sa: „Ktoré moje správanie, myšlienky, emócie mi privodili chorobu?“
Po chvíľke dostala odpoveď: „Pozri sa do svojho vnútra. Koľko špiny máš na duši! Stále každého len odsudzuješ, a pritom si nedovidíš ani na koniec nosa. Ešte aj okná v izbe si umyješ len raz za rok. Rozhliadni sa okolo seba, pozri, aký je svet nádherný! Pozri, akí sú ľudia nádherní! To, čo sa ti na nich nepáči, je len odrazom teba samej.“

Potom sme si ujasnili, čo musí na svojom správaní zmeniť, zostavili sme plán, podľa ktorého má na sebe pracovať, a tým sme ukončili prvé sedenie.
Druhé sedenie začala moja pacientka takto: „Pán doktor, viete, čo som urobila, keď som po našom prvom stretnutí prišla domov? Poumývala som v celom byte okná.“ Po niekoľkých sedeniach sa jej zrak výrazne zlepšil. Ďalšia práca na sebe a očné cviky jej vrátili zrak úplne.

Zapálené oči, suchosť oka

Nechuť niečo vidieť a s tým spojený silný hnev, nenávisť a krivda môžu vyvolať zápal očí. Čím sú negatívne emócie silnejšie, tým silnejší bude zápal.
Niekedy môže zápal spôsobiť neprajnosť, zlomyseľnosť. Veď čo vlastne znamená „urieknuť“ niekoho? Znamená to želať mu niečo zlé – lenže to sa vám odrazí na očiach. 

Jačmeň

Ak sa vám urobí jačmeň, znamená to, že sa na svet dívate zlými očami. Na niekoho sa hneváte. O niektorých ľuďoch sa hovorí, že „im z očí ide niečo zlé“, iným zas „dobré“. Stav našich očí závisí od toho, aké máme úmysly.

Škuľavosť

Ak človek vidí obidvoma očami normálne, oba obrazy sa v mozgu synchronicky skladajú. Pri škuľavosti človek vidí dva rozdielne obrazy z rôznych uhlov pohľadu a jeho podvedomie je nútené vybrať si len jeden z nich. Tak dochádza k formovaniu jednostranného pohľadu na veci. Škuľavosť je častejšia u detí a odráža správanie rodičov. Rodičia si v takomto prípade možno navzájom robia napriek. Lieči sa u mňa jedno malé dievčatko. Keď ku mne jej rodičia prišli prvýkrát, mala množstvo problémov a jednou z nich bola škuľavosť. Teraz sa jej zdravotný stav omnoho zlepšil, škuľavosť prakticky zmizla. Pomohla jej homeopatia, ale aj postupná zmena pohľadu rodičov na svet. Spočiatku sa však rodičia dievčatka nijakovsky nevedeli dohodnúť. V jednom kuse sa hádali medzi sebou aj s oboma starými rodičmi. Dieťa trpelo konfliktom v rodine.

Glaukóm (zelený zákal)

Pri zelenom zákale sa zvyšuje tlak vo vnútri oka a vznikajú veľké bolesti v očnej guli. V podstate začne pozeranie bolieť. Znamená to, že vás tlačia staré krivdy, nejaký duševný bôľ. Tým, že tak tvrdošijne odmietate odpustiť, ubližujete si. Jeden môj pacient so zeleným zákalom, dôchodca, mi počas nášho rozhovoru s trpkosťou povedal: „Pán doktor, bolí ma hľadieť na ľudí aj na seba. V štáte je bieda, bezprávie. Kam nás to tá naša vláda doviedla!“ 

Často musím počúvať agresívne výroky na adresu vlády. Najčastejšie vychádzajú z úst starších ľudí, ktorí budovali socialistickú spoločnosť, a teraz musia žiť v kapitalizme, ktorý svojho času odsudzovali. Nie je veru ľahké dať tomu všetkému zmysel a prijať to. Treba jednoducho pochopiť, že vláda odráža náš kolektívny svetonázor. Tvoríme si ho sami, svojím kolektívnym podvedomím, čiže je momentálne pre nás tým najlepším. Ako sa my správame k vláde, tak sa vláda bude správať k nám. Aby sme mohli žiť v prekvitajúcom štáte, nesmieme vláde posielať ničivé myšlienky v podobe kritiky, odsudzovania a nenávisti, ale tvorivé a dobré.

Zelený zákal dáva človeku signál, že sa vystavuje silnému vnútornému tlaku. Blokuje svoje pocity. V takomto prípade je veľmi dôležité, aby sa naučil prejavovať svoje emócie, aby dal priechod svojim pocitom, aby odstránil svoje vnútorné bloky. V takých prípadoch veľmi pomôže relaxácia a meditácia, autlohypnóza, autogénny tréning, dychové cvičenia či joga. Existujú aj rôzne špeciálne cviky na oči. Napríklad: naučte sa „dýchať očami“; predstavujte si, že vdychujete a vydychujete očami. Výborne to prečisťuje očné kanáliky.

Šedý zákal

Prečo mávajú šedý zákal väčšinou starší ľudia? Pretože vidiac budúcnosť pochmúrne. Ich budúcnosť je „zahmlená“. Veď čo ich už len čaká? Staroba, choroby a smrť. Dopredu sa programujú na utrpenie. Naša staroba a odchod z tohto sveta, rovnako ako všetko ostatné, však závisí len na tom, aké máme myšlienky a postoje.

Text z knihy Vnútorné príčiny chorôb – Valerij Sinelnikov – vydavateľstvo Eugenika


Ďalšie knihy od Valerija Sinelnikova

Vady smyslových orgánů

Smyslové orgány jsou nástrojem ducha pro vnímání hmotného světa. Jestliže duch odmítá přijímat a vyhodnocovat jejich vjemy, dochází k poruše jejich činnosti. Oko do duše okno – říká lidové přísloví. Očima lze komunikovat. Oči nejen dojmy přijímají, ale i vydávají. Od toho rčení: “střelit po někom okem, hodit na někoho očko, očima někoho hltat, zlý pohled” atd.


Šedý zákal – usazení nenávisti v jakémkoliv orgánu umrtvuje. Vysílání nenávisti očima vede k zákalu. Akutní nenávist velké energie se vybíjí prasknutím nebo odchlípnutím sítnice.
Zelený zákal – zvýšený nitrooční tlak způsobuje zúžení zorného pole. Člověk plýtvá energií svého ducha na to, aby donutil své oči vidět jen to, co chce.


Slepota – příliš jemný duch se nechce pohybovat v hmotném světě a utíká do světa svých představ a snů.
Krátkozrakost – přemrštěná subjektivita, strach pohlédnout do širšího obzoru. U dětí signalizuje přetížení úkoly. Tyto vyplňují celou duševní kapacitu dítěte, které se je z lásky k rodičům snaží zvládnout a v duši odvrhuje vše ostatní. Toto pojetí člověka ze dne na den se mu obtiskuje do duše. Vzniká krátkozraký člověk.


Dalekozrakost – člověk přeceňuje objektivní, nechce vidět svůj podíl viny na životních událostech. Vyžívá se v zahleděnosti do předu a kolem sebe. Proto se objevuje dalekozrakost hromadně ve stáří.
Šilhání – jde o špatnou koordinaci os obou očí. Porucha ukazuje na neochotu a neschopnost vidět dění světa komplexně, současně ve více rovinách. Typická je jednostrannost názorů šilhajících.


Nedoslýchavost – nemocný chce slyšet jen sám sebe. Druzí mu již nemají co říci. Začínají již u lidí nadměrně zaujatých svou prací nebo sebou samými. Trvají-li tyto stavy chtěného vypínání sluchu dlouho a opakovaně, dotyčný si již hluchotu “nacvičuje”.


Hučení v uších – co dělá ten, který nechce něco slyšet? Hučí! Kdo nechce slyšet vnitřní hlas, ten si hluk přivolá.
Průměrný podíl příčin: u každého syndromu je jiný a v těchto případech těžko stanovitelný.

Text z knihy Duchovní příčiny nemocí – Staněk Josef / Brzobohatá Jana – vydavateľstvo AGAPE


Ďalšie knihy od Staněk / Brzobohatá

Duchovná príčina ochorenia zápalu očnej rohovky podľa L. Hayovej spočíva v nesmiernej zlobe, túžbe udrieť niekoho alebo veci, ktoré vidíte. Pozitívne tvrdenie na odstránenie ochorenia - dovoľujem, aby láska plynúca z môjho srdca zahojila všetko, čo vidím. V mojom svete je všetko v poriadku.

Duchovná príčina ochorenia šedého zákalu podľa L. Hayovej spočíva v temnej budúcnosti, neschopnosti hľadieť do budúcnosti s radosťou. Pozitívne tvrdenie na odstránenie ochorenia - život je večný a plný radosti.

Ďalšie články o duchovných príčinách chorôb