Brožúra Regenerácia v pentagrame

3,60€ Bez DPH: 3,27€
 • Značka: Energy
 • Dostupnosť: Skladom
Štítky: Orgánové hodiny

Popis

Brožúra Regenerácia v pentagrame

Brožúra je sprievodcom základných princípov pentagramu, bioinformačnými prípravkami Energy a systémom regenerácie. Popisuje vzťahy medzi jednotlivými orgánmi, zoznamuje s meridiánmi, čakrami, reflexnými zónami a orgánovými hodinami. Táto pomôcka je nepostrádateľná pri práci s bioinformačnými prípravkami Energy.

Obsah:

Regenerácia v Pentagrame .....................................................4

Zakladné princípy ..................................................................6
Harmónia a disharmónia ....................................................... 7
Jin a Jang ............................................................................... 9
Princíp Pentagramu prvkov ................................................... 9
Vzťahy medzi jednotlivými orgánmi .................................... 16
Meridiány .............................................................................. 17
Čakry ..................................................................................... 46
Reflexné zóny ....................................................................... 48
Biologické - Orgánové hodiny .............................................. 50
   Hospodárstvo Kovu, Zeme ................................................ 52
   Hospodárstvo Ohňa (Tepla), Vody ..................................... 53
   Hospodárstvo Ohňa (Žiary), Dreva .................................... 54
Bioinformácie ........................................................................ 55
   Princíp rezonancie a pôsobenie 
   bioinformácie na človeka ................................................... 56
Reverzná reakcia ................................................................... 57

Pentangram bylinných koncentrátov ................................ 58
Výnimočnosť bylinných koncentrátov .................................. 59
Regalen .................................................................................. 60
Korolen .................................................................................. 62
Gynex .................................................................................... 64
Vironal ................................................................................... 66
Renol ..................................................................................... 68

Pentagram terapeutických krémov ................................... 70
Výnimočnosť terapeutických krémov .................................. 71
Ruticelit ................................................................................ 72
Cytovital ............................................................................... 73
Droserin ................................................................................ 74
Artrin .................................................................................... 75
Protektin ............................................................................... 76
Regeneračný postup a aplikovanie krémov .......................... 77

Systém regenerácie ............................................................. 78
Kľúč na určenie vhodného prírpavku ................................... 79
   Prevencia ............................................................................ 80
   Zdravotné problémy ........................................................... 80
Systém užívania .................................................................... 81
Optimálne podmienky regenerácie ....................................... 81
Regeračný postup ................................................................. 83
Dôležité upozornenie ............................................................ 84
Súhrn prípravkov Energy podľa TČM .................................. 84
Regenerácia a vitamíny ......................................................... 85

Slovo na záver ........................................................................ 86
Literatúra ................................................................................ 87


Ukážky z knihy:

Podľa starých Číňanov existuje vo vesmíre päť základných druhov energie, ktoré ovplyvňujú jeho zloženie, energetickú spoluprácu planét a následne aj Zem. Číňania našli na našej planéte ich kvalitatívne zhodné symbolické prejavy, vyjadrené piatimi prvkami – oheň, voda, kov, drevo a zem. Päťprvkov sa odráža v rôznych prejavoch hmotného sveta, rovnako ako v živote človeka. Človek (mikrokozmos) ako súčasť vesmíru (makrokozmu) v sebe zahŕňa všetkých päť prvkov v určitých kombináciách. Tie ovplyvňujú jehopsychickú rovnováhu, emocionálny a zdravotný stav.

V symbolickej ružici je ku každému prvku priradený určitý orgán a jeho párový spolupracovník, prvok, vlastnosť, zmysel, ročné obdobie a prípravok z radu Pentagramu© koncentrátov a infokozmetiky Energy. Týchto päť základných prípravkov Pentagramu© predstavuje pôsobenie na päť častí človeka (päť stupňov k zdraviu) a svojimi účinkami pokrývajú všetkých dvanásť základných energetických dráh (meridiánov), prostredníctvom ktorých sú ovplyvňované systémy detoxikácie a regenerácie organizmu človeka.

Podrobný popis elementov a jednotlivých prvkov

DREVO
symbolizuje rast a výstavbu substancie

orgány:                    pečeň – žlčník
Energy produkty:    Regalen - Protektin
farba:                      zelená, modrá
chuť:                        kyslá
vlastnosť:                 hnev, zlosť, agresivita, malichernosť, vytrvalosť
indikátor:                 oči
obdobie:                   jar (15. 2. až 14. 5.)
zmysel:                     zrak
klíma:                       vietor

OHEŇ
reprezentuje teplo, žiaru
orgány:                    srdce - tenké črevo
Energy produkty:    Korolen - Ruticelit
farba:                      fialová, červená
chuť:                        horká
vlastnosť:                 radosť, smiech, sadizmus, obavy, stagnácia reči
indikátor:                 jazyk
obdobie:                   leto (15. 5. až 14. 7.)
zmysel:                     reč, hmat
klíma:                       teplo

ZEM
zodpovedá prijímaniu, ale aj ničivému prvku

orgány:                    slezinapankreasžalúdok
Energy produkty:    Gynex - Cytovital
farba:                      žltá, hnedá
chuť:                        sladká
vlastnosť:                 sympatia, premýšľavosť, úzkosť, nervové napätie, zodpovednosť, puntičkárstvo
indikátor:                 ústa
obdobie:                   prechod leto - jeseň (15. 7. až 14. 9.)
zmysel:                     chuť
klíma:                       vlhko

KOV
symbolizuje tvrdosť, rozpínavosť a obranu

orgány:                    pľúca - hrubé črevo
Energy produkty:    Vironal - Droserin
farba:                      červená, biela
chuť:                        pikantná
vlastnosť:                 skľúčený smútok, nepokoj, zmyselpre spravodlivosť, urážlivosť,plačlivosť
indikátor:                 nos
obdobie:                  jeseň (15. 9. až 14. 11.)
zmysel:                    čuch  
klíma:                      sucho

VODA
reprezentuje tečúci, pohyblivý, vylučujúci prvok

orgány:                    obličky - močový mechúr
Energy produkty:    Renol - Artrin
farba:                      čierna, tmavomodrá
chuť:                        slaná
vlastnosť:                 strach, obavy, pýcha, múdrosť
indikátor:                 uši
obdobie:                  zima (15. 11. až 14. 2.)
zmysel:                    sluch
klíma:                      chlad

Kľúč na určenie vhodného prípravku

 • Na preventívne posilnenie organizmu je vhodné užívať prípravky Pentagramu© v poradí VironalRegalenRenolGynexKorolen. Ak sa usilujeme riešiť nejaký konkrétny problém, na začatie regenerácie je vhodné zvoliť prípravok cielene. Existuje niekoľko spôsobov, ktoré pomôžu zvoliť správny prípravok:
 • V prípade, že v tele prevláda výskyt mikroorganizmov, spustíme regeneráciu Vironalom, inak môžeme začať Regalenom. Najlepšie je začať prípravkom, ktorého regeneračné možnosti sú najbližšie k danej oblasti. 
 • Na určenie správneho prípravku klasickým spôsobom využijeme informačný letáčik a usilujeme sa nájsť vnútornú súvislosť našich problémov s uvedenými indikáciami.
 • Porovnávame zdravotné problémy s indikáciami energetickej dráhy, ktorú príslušný prípravok harmonizuje. Sledujeme aj priebeh meridiánu a hľadáme zhodu našich problémov s miestami, kadiaľ prechádza. Tomu, kto chce bližšie porozumieť energetickému systému tela, vzťahom medzi orgánmi a zároveň sa chce odborne vzdelávať, odporúčame ďalšiu literatúru.
 • Ako iný spôsob určovania vhodného produktu možno použiť prístroje, ktoré pracujú na princípe EAV metódy. Jedným z nich je napr. Supertronic, vyvinutý a prispôsobený pre potreby poradcov firmy ENERGY. Táto metóda umožňuje zistiť vhodnosť či nevhodnosť prípravkov Energy pre konkrétneho jedinca pripojením do meracieho okruhu. Podľa odchýlok nameraných od normálnych hodnôt možno ľahko zistiť pôvod zdravotných problémov a určiť optimálny prípravok, vhodný na elimináciu príčiny ťažkostí.
 • Ďalšími možnosťami určovania vhodných prípravkov môžu byť Energeticko-vibračné kartykyvadlo, alebo rôzne iné metódy.

Regeneračný postup

 • Pred použitím dôkladne pretrepte fľaštičku. Tým dôjde k dynamizáciia účinnosť prípravku sa zvyšuje.
 • Pri regenerácii zvýšte príjem tekutín – najlepšie kvalitnej čistej vody bez CO2!
 • Ten, kto má dosť zdravotných problémov alebo trpí chronickým ochorením, začne vždy s nižšou dávkou, ktorú bude postupne zvyšovať, napríklad 3 kvapky 1xdenne. Platí to najmä pre tých, ktorí trpia nejakou chronickou chorobou, napríklad dlhodobým ekzémom. Ak sa neobjaví prechodné zhoršenie, po týždni zvýšime dávkovanie na 3 kvapky 2x denne. Prechodným zhoršením sa myslí napríklad rozšírenie ložiska ekzému.Keď sa po ďalšom týždni neobjaví žiadna výrazná reakcia, dávku opäť zvýšime. Takto ju postupne zvyšujeme až na 3 kvapky 3x denne, čo je maximálne dávkovanie pre dlhotrvajúce chronické ochorenia. V prípade menej závažných stavov alebo pri opakovanej regenerácii prostredníctvom rovnakého prípravku je možné užívať až 5 kvapiek 3x denne. Pri maximálnom dávkovaní vydrží produkt 4 týždne.
 • Po troch týždňoch užívania nasleduje 1 týždeň prestávka. Znamená to, že jedna fľaštička vystačí na viac než jeden mesiac. Týždenná prestávka je nutná. Je totiž známe, že telo si postupne zvykne na podávanie akéhokoľvek prípravku a aby sme zachovali jeho účinnosť, bolo by treba zvyšovať dávky. Kto sa cíti zdravý, môže rovno začať s maximálnym dávkovaním. Ak sa objaví reverzná reakcia, ktorá bude výrazne obťažovať, odporúčame znížiť dávkovanie na minimum, t.j. na 3 kvapky, príp. až na 1 kvapku denne.
 • Reverzná reakcia je iba pozitívny regeneračný efekt. Detoxikácia a celková regenerácia prebieha väčšinou bez reverzných príznakov. Ak je reverzná reakcia výrazná a obťažujúca, predĺžte si intervaly medzi jednotlivými dávkami (napr. 1 kvapku každý druhý deň, príp. 1 kvapku 1x za tri dni alebo aj 1x týždenne či za 14 dní). Tu už musíte prihliadať na individuálne ťažkosti, podľa toho, ako vaše telo reaguje na bioinformácie. Platí pravidlo - čím väčšia odozva organizmu, tým menšie dávky a väčšie intervaly medzi jednotlivými dávkami. Pravidelnosť podávania však treba dodržať. Tak si môžete svoj regeneračný postup regulovať sami.
 • Vo všetkých prípadoch, keď reverzná reakcia pretrváva dlhšie než 14 dní, prípravok vysaďte a nechajte bioinformácie doznieť. Prejaví sa to celkovým zlepšením stavu. Po vymiznutí reverznej reakcie môžete opäť začať dávkovať po kvapkách a po týždni dávku zvyšovať.
 • V akútnych prípadoch, napríklad pri chrípkovom ochorení a vtedy, keď trpíme chronickou chorobou a ochorieme na akútnu chorobu, môžeme užívať vyššie dávky prípravku nasadeného nanovo na akútny stav. Nemusíme sa obávať, že by to vyvolalo silnú reverziu u chronického ochorenia. V týchto prípadoch je užitočné nasadiť až 3x denne 9 kvapiek.Toto dávkovanie však dodržiavame len počas nevyhnutnej doby, väčšinou 1 až 2 dni, maximálne však po dobu 5 dní. Akonáhle akútny problém zmizne, treba sa vrátiť k pôvodným nižším dávkam.

Počet strán: 86

Väzba: brožovaná
Rozmery: 260x185 mm

 

 

Recenzie (0)

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Produkt sa nachádza v týchto kategóriách

Orientálna medicínaEnergoinformačné a detox. koncentráty

 Sme na trhu
už od roku 2002

 Doprava zdarma
nad 70€ v SR cez GLS

 Overené zákazníkmi
certifikát od Heureka.sk

 Bezpečný obchod
SSL certifikát