Psychowalkman KASINA EXCLUSIVE

Akcia!
790,00€ 960,00€ Bez DPH: 658,33€
 • Výrobca: Mindplace
 • Dostupnosť: Na objednávku

Popis

Psychowalkman KASINA EXCLUSIVE

Kasina Exklusive je psychowalkman, ktorý patrí medzi najvyspelejšie a najmodernejšie prístroje pre audiovizuálnu stimuláciu súčasnosti.

Audiovizuálna stimulácia funguje na princípe vysielania presne riadených rytmických pulzov svetla a zvuku z prístroja do mozgu vďaka špeciálným okuliarom a slúchadlám. Mozog ktorý je vystavený týmto podnetom má tendenciu zladiť svoju bioelektrickú aktivitu s frekvenciou prichádzajúcou zo zdroja podnetu. Čo znamená, že ak si na Kasine budete prehrávať program ktorý má frekevenciu napr. 10Hz (hladina alfa) tak takáto frekvencia bude prenesená nervovými vzruchmi do mozgu, ktorý sa na takúto frekveciu postupne celý naladí a to aj so všetkými psychofyziologickými účinkami (napr. produkciou hormónov ale tiež pocitom telesnej a duševnej relaxácie).

Prístroj generuje frekvencie od 0Hz do 70Hz.

 • 4Hz hladina Delta je charakterizovaná úplným útlmom všetkých mozgových funkcií, hlboký spánok bez snov, dochádza k výraznej regenerácii všetkých životných funkcií a nahromadeniu energetických rezerv.
 • 4Hz - 8Hz hladina Théta je čiastočným útlmom vedomia, keď mozog nereaguje na zmyslové podnety zvonku, najhlbšie uvoľnenie alebo v spánok so snami, koncentrácia v maximálne miere na predstavivosť, tvorivosť a vybavovanie si spomienok.
 • 8Hz - 14Hz hladina Alfa uvoľnený, pokojný a jasný stav mysle, dosiahnutie hladiny alfa je cieľom väčšiny relaxačných techník,  má regeneračné a posilňujúce účinky na všetky životné funkcie.
 • 14Hz a viac hladina Beta je stavom bežného vedomia, v tejto hladine sa človek nachádza väčšinu dňa a pri vyššom psychickom výkone či vypätých životných situáciách sa táto hladina ešte zvyšuje.

Tento prístoj môže skvalitniť váš život v mnohých oblastiach. Pomocou prístroja sa Vám môže podariť zmierniť účinok stresu, navodíť hlbokú telesnú aj psychickú relaxáciu či priaznivo ovplyvníť kvalitu spánku. Môže pomôcť aj v oblasti sústredenia, tvorivosti a pri učení, ale aj pozitívne ovplyvniť vašu výkonnosť či psychickú odolnosť. Využiť sa dá aj pri rôznych ochoreniach, napríklad môže priaznivo pôsobiť na zmiernenie bolesti, pri migréne, depresii, dokonca aj pri ľahkých disfunkčných poruchách.

Pravidelným používaním AVS prístroja môže dôjsť k pozitívnym účinkom z dlhodobého hľadiska, a to aj vtedy, ak prístroj práve nepoužívate.

Kasina môže pomôcť odstrániť stres pomocou navodenia hlbokej telesnej aj duševnej relaxácie, už v priebehu niekoľkých minút. V tele sa tak zníži produkcia stresových hormónov a zároveň sa zvýši produkcia neurotransmiterov, ktoré vyvolávajú pocit šťastia. 
Programy určené na spánok pomáhajú so zaspávaním a majú pozitívny vplyv aj na jeho kvalitu. Pri pravidelnom prehrávaní dochádza k zlepšeniu spánkového cyklu aj ku jeho skvalitneniu aj bez použitia AVS prístroja.
Kasina má v ponuke aj programy na rýchle dobitie energie, tie sú vhodné v prípade, keď potrebujete rýchlo a krátkodobo zmobilizovať energetické zásoby organizmu a dosiahnuť zvýšenú výkonnosť a koncentráciu. Pri dlhotrvajúcom pocite únavy a zníženej výkonnosti je však vhodnejšie zvoliť jeden z relaxačných programov.
Kasina obsabuje programy, ktoré dokážu navodiť stav skoncentrovaného vedomia, kedy schopnosť prijímať a spracovávať informácie je optimálna čo prispieva aj k výrazne lepšej schopnosti zapamätania si.
Programy na podporu kreativity a predstavivosti stimulujú pravú mozgovú hemisféru. Výsledkom sú nové nápady či originálne riešenia problémov.
Relaxačné programy v hladine alfa, pri ktorých v tele dochádza k zvýšenej tvorbe endorfínov, ktoré výrazne tlmia bolesti či migrény. Okrem toho dochádza k celkovému uvoľneniu a regenerácii organizmu a odstráneniu napätia či kŕčov, ktoré môžu byť s bolesťami spojené. 
Prístroj nie je vhodné používať počas migrénového záchvatu
, keďže zvýšené prekrvenie mozgu ho môže ešte umocniť. Pri depresii odporúčame vzhľadom k možnej
Audiovizuálna stimulácia je svojou schopnosťou rýchlo a účinne navodiť relaxáciu veľmi účinná pri strese a výrazne pomáha znižovať jeho dopady. Optimalizuje tiež mozgovú aktivitu a zvyšuje produkciu neurotransmiterov zodpovedných za dobrú náladu, čím prispieva ku zlepšovaniu stavov depresie či úzkosti.
Bez ohľadu na zvolený stimulačný program či frekvenciu,  používanie AVS prístroja podporuje tvorbu nových nervových spojov, zlepšuje synchronizáciu rôznych častí mozgu, mimo iného aj mozgových hemisfér, čím dochádza k lepšiemu prekrveniu mozgu, a tak aj k výraznému zefektívneniu jeho činnosti celkovo.
Pravidelná audiovizuálna stimulácia frekvenciami účinne trénuje schopnosť mozgu produkovať napríklad rýchlejšie vlny beta, ktorých produkcia je pri určitých ochoreniach nedostatočná. Tým prispieva k správnemu psychickému rozvoju a dobrej schopnosti koncentrácie. Pravidelným používaním AVS prístroja sa tiež zvyšuje schopnosť pracovať v hladine beta, a to aj bez jeho použitia.

 

Kasína prehráva množstvo typov stimulačných programov na učenie, relaxáciu, spánok, nabudenie energie, koncentráciu (založených na technológiách SpectraStrobe, AudioStrobe, KBS), vďaka čomu ponúka najširšie možnosti audiovizuálnej stimulácie. 

 • Kasina exclusive ponúka bohatú ponuku audiovizuálnych programov (103 programov) zameraných na 9 oblastí (dobitie energie, podporu učenia, meditáciu, výkon, relaxáciu, spánok, tranz, zdravie a experimentálne programy).
 • Má veľmi jednoduché intuitívne ovládanie.
 • Ponúka AVS technológie (SpectraStrobe a AudioStrobe), časť programov je spojená priamo s nahrávkami rôznych prírodných zvukov a ponúka menu v slovenskom jazyku.
 • Súčasťou sú SD karty s kapacitou 8 GB čím ponúkajú dostatočnú pamäť na pridávanie a vytváranie ďalších programov.
 • Biele okuliare DeepVision s integrovanými modrými, červenými a zelenými svetlami umožňujú hlbší zážitok zo stimulácie a skrátenie doby účinku.
 • Podpora zo strany výrobcu umožňuje dopĺňanie ďalších programov do prístroja a vytváranie svojich vlastných programov.

V priebehu prehrávania programov je možné meniť typ zvukovej stimulácie medzi týmito troma možnosťami:

 1. mod KSB - štandartné nastavenie, stimulačné zvuky sú generované prehrávačom v prístroji podľa parametrov prehrávaného súboru. Počas počúvania programu je možné aj súčasne počúvať relaxačnú hudbu, motivačné a výukové nahrávky ...., z externého prehrávača pripojeného ku Kasine cez zvukový vstupu AUX.
 2. mod AUX -  stimulačné zvuky z prehrávača nie su počuť, pretože modulácie, prebiehajúce podľa parametrov zvoleného programu, sú aplikované na zvuk prichádzajúci z externe pripojeného zdroja (cez AUX vstup). Teda ak nie je pripojený iný prehrávač ku Kasine tak nebudete počuť pri prehrávani, v tomto mode, žiaden zvuk. 
 3. mod KSB + AUX - zvuková stimulácia je tvorená moduláciou zvukov tvorených prehrávačom a zvuku z externého zdroja pripojeného na zvukový vstup

Jednotlivé programy a stimulačné frekvencie si viete prehliadnuť, otvoriť ale aj prípadne upraviť pomocou počitačového programu KSB Editor, ktorý sa nachádza na SD karte v príslušnej zložke.

Kasina obsahuje základne programy a aj všetkých 22 programov, rovnakých ako obsahoval aj starší model prístroja (Sirius), programy boli prekonvertované do formátu Kasina Basic Session (KBS). Programy sa nachádzajú na priloženej mikro SD karte (v zložke 3 KBS / Sirius sessions). Okrem týchto dvoch skupín programov Kasina exklusive obashuje programy špeciálne určené len tomuto modelu. 

Základné programy:

 1. Prebudenie (Wake) - Energia (Energy) 25:00min
  Program sa pohybuje medzi frekvenciami 7-10Hz, cieľom je vyvolať originálne nápady z podvedomia do vedomia.
 2. Nabitie energiou (Energyze) - Energia (Energy) 20:00min
  Program postupuje od 15-30Hz a podporuje bdelosť a elán. Neodporúča sa pred spaním.
 3. Koncentrácia (Focus) - Energia (Energy) 30:00min
  Frekvencie sa opakovane postupne menia medzi 12-16Hz, čím sa podporuje sa stav pracovnej flexibility.
 4. Hlavu hore! (Cheer up) - Energia (Energy) 35:00min
  Program začína na bdelých 12Hz, a postupne zrýchľuje na energických 35Hz, odkiaľ se vracia na pokojných 10 Hz.
 5. Prebudenie (Wake) - Energia (Energy) 30:00min
  18Hz od začiatku do konca. Po tomto programe nebudete potrebovať šálku kávy. Neodporúčame pred spaním.
 6. Mokraď (Everglade) - Meditácia (Meditate) 20:00min
  Prevažne pomalé a stredne rýchle frekvencie k navodeniu pokojného jasného vedomia.
 7. Les a rieka (Foret and River) - Meditácia (Meditate) 16:00min
  Frekvencie začínajú na 14Hz a končia na 4Hz. Pre hlbokú relaxáciu a meditáciu.
 8. Meditácia (Meditate) - Meditácia (Meditate) 50:00min
  Začína na 10Hz, po 15 minútach je na 2Hz. Krátke zastavenie na 6Hz je užitočné na ceste k hlbokému meditatívnemu stavu.
 9. Dotyk ticha (Touch of silence) - Meditácia (Meditate) 14:36min
  Zvuky tibetských mís a minimalistické piáno vytvárajú pokojnú atmosféru. Svetelná stimulácia zostupuje od 10 k 6,25Hz.
 10. Hviezdna noc (A starlight night) - Experimentálne (Mind art) 15:00min
   Pokojná nahrávka s komplexnou vizuálnou stimuláciou  evokuje jasnú letnú noc plnú hviezd…
 11. Hvizedny chodník (Astroturf) - Experimentálne (Mind art) 10:00min
  Pomalé mihotanie farebných vlniek zvýrazňuje túto silne hĺbavú a uvoľňujúcu nahrávku. 
 12. Vodopád (Cascade) - Experimentálne (Mind art) 11:28min
  Jemné, pomaly sa meniace a skákajúce svetelné vzorce, prepletené so zvukmi prírody a zvukovými mozaikami.
 13. Snivý saxofón (Dreamy sax) - Experimentálne (Mind art) 17:09min
  Frekvencie sa pohybujú medzi 10-3Hz, zatiaľ čo farby sa menia medzi pastelovo oranžovou a zelenou.
 14. EcoSync - Experimentálne (Mind art) 20:00min
  Pokojný zvukový ekosystém, tento so svetelnými vzormi synchronizovanými so zvukmi prírody.
 15. Patternity - Experimentálne (Mind art) 20:00min
  Bohaté syntetizátorové textúry spolu s vizuálnymi efektmi vytvárajú snenie mierne surrealistickej „krajiny mysle“.
 16. Phobos - Experimentálne (Mind art) 6:00min
  Bytosti žijúce vnútri Phobosu práve začali komunikáciu s Vami prostredníctvom svetla a zvuku…
 17. Optimistický - Experimentálne (Mind art) 10:00min
  Tajomná cesta do podzemnej ríše, osvetlenej len pohybujúcimi sa viacfarebnými blikajúcimi sviečkami …
 18. Vesmírna stopa (Space Trace) - Experimentálne (Mind art) 15:00min
  Preskúmavate metánový oceán na vzdialenej planéte a žasnete nad tým čo tam nachádzate a počujete …
 19. Spektra - Experimentálne (Mind art) 20:00min
  Uprene hľadíte do blikajúceho táborového ohňa, strácate sa vo fantázii a prechádzate do krajiny kúziel.
 20. Stagecraft - Experimentálne (Mind art) 20:00min
  Pozorujete krajinu nikdy predtým nevidenú, cítite ako sa odpútavate od zeme, vždy bezpečne a v úžase.
 21. Trainsport - Experimentálne (Mind art) 7:02min
  Hlboký zvuk rachotiaceho vlaku či cesty vesmírnou loďou Vás privedie k meditatívnemu stavu mysle.
 22. Weaver - Experimentálne (Mind art) 12:00min
  Kmeňové hudobné umenie s vplyvmi majstrov ambientu. Rytmy SpectraStrobe vykresľujú silnú mozaiku
 23. Tam v diaľke - Experimentálne (Mind art) 20:00min
  Hĺbky vedomia osvetľujú a dovoľujú času a problémom rozpustiť sa v diaľke. Vonku, tam v diaľke…
 24. Sen (Dream) - Spánok (Sleep) 1:00:00min
  Program na podporu spánku s občasnými vpádmi vyšších frekvencí pre stimuláciui REM aktivity a snenia.
 25. Nočná smena - Spánok (Sleep) 45:00min
  Premenlivé scenérie prírodných zvukov (od dňa k noci), farby svetla sa menia od žltej, cez zelenú a modrú k fialovej.
  Začína na 12Hz a postupne prechádza k 3,5Hz, so zastávkami na 10Hz, 7,83Hz a nakoniec na 3,5Hz.
 26. Odpočinok (Rest) - Spánok (Sleep) 30:00min
  Veľmi pomalé a jemné modulácie svetla a zvuku, pre ukľudnenie mysle pred spaním.
 27. Spánok (Sleep) - Spánok (Sleep) 1:00:00min
  Zostup z 10Hz, so zastávkou na 6Hz, pokračujúci k veľmi pomalým moduláciám nad podkladom z ružového šumu.
 28. Soliton - Spánok (Sleep) 12:03min
  Bohaté pomalé premeny zvukového filtra a modulácie Vás pripravujú k zaujímavým snom …
 29. Ponorenie úroveň 1 - Spánok (Sleep) 12:03min
  Zostup na 4Hz, s pokojnými vizuálnymi moduláciami prekrývajúcimi sa zvukmi tečúcej vody.
 30. Biomarkery - Zdravie (Well-being) 10:00
  Vedie Vás k prospešnému spomaleniu dychu a srdcového pulzu, okolo 5 dychov a 60 úderov srdca za minútu.
  Červená farba svetla okuliarov určuje srdcový pulz, modrá frekvenciu dýchania.
 31. Stred (Center) - Zdravie (Well-being) 30:00
  Zostupuje od 13Hz k Schumannovej frekvencii. Pomáha odložiť naliehavé myšlienky a obavy, nabije energiou.
 32. Vyčistenie mysle (Clear your mind) - Zdravie (Well-being) 16:00
  Skoky medzi pomalšími a rýchlejšími frekvenciami, uvoľňujúce zvuky Tibetských mís, obnovujú mentálnu energiu.
 33. Hlboké osvieženie (Deep rejuvenation) - Zdravie (Well-being) 24:00
  Začínajúca frekvencia 8,5Hz a cieľová len 1,45Hz, s doprovodom binaurálnych rytmov, program navodzuje regeneračný stav.
 34. Víry (Eddies) - Zdravie (Well-being) 12:30
  Plynutie kľukatou riečkou… Vo svetelnej stimulácii prevláda jemná modrá a zelená.
 35. Fantázia (Fantasy) - Zdravie (Well-being) 5:30
  Tento krátky program sa zameriava na Schumannovu rezonanciu (7,83 Hz), s jemnými zvukmi bubienku a gamelanu.
 36. Alikvotný vesmír (Overtone Universe) - Zdravie (Well-being) 11:04
  Pokojný alikvótny spev zdôrazňuje a rozširuje účinky svetelných pulzov, s frekvenciou klesajúcou od 12Hz po 7,83Hz.
 37. Abededa (Alphabet) - Tranz (Trance) 20:00min
  Program Vás jemne priviedie do hypnagogie, tajomného stavu na rozhraní snenia a bdelosti, hlbokých stav vedomia.
 38. BowlScape -  Tranz (Trance) 15:20min
  Tajomné, hlboké rezonancie veľkých tibetských mís, prenikajú cez svet prevažne modrých a zelených svetelných zábleskov.
 39. Meditácia so šamanským bubnom - Tranz (Trance) 12:00min
  Hypnotizujúce zvuky šamanského bubna a binaurálne rytmy podporujú synchrónnu a striedavú svetelnú stimuláciu.
 40. Odparenie-Schladenie (Vapor-Chill) -Tranz (Trance) 20:00min
  Zvuk nikdy neprestávajúceho novembrového vetra, alebo 20 minút dlhlý výdych? Svetelná stimulácia je na 10Hz a pomaly klesá.
 41. Zverokruh (Zodiac) -Tranz (Trance) 20:06min
  Tento Vás dostane ešte hlbšie ako Vapor-Chill, cez pomaly sa pohybujúce hučiace štruktúry a modulácie až na pokraj spánku.
 42. Pred učením (Before learning) - Učenie (Learn) 12:00min
  Začína na frekvencii 9 Hz a pokračuje cez 4,5, 7,83, 11,25 a 18 Hz.
 43. Relaxácia - Relaxácia (Relax) 25:00
  Od 13Hz dole k 10Hz. Mierne odlišné frekvencie pre ľavú a pravú stranu pomáhajú sa zbaviť obťažujúcich myšlienok.
 44. Viac relaxácie - Relaxácia (Relax) 40:00
  Program podobný predchádzajúcemu, ale dlhší a (5Hz), vhodný pre hlbokú relaxáciu alebo kontempláciu.
 45. Relaxácia pri ohni (Relaxation by the fire) - Relaxácia (Relax) 23:00
  Relaxácia sprevádzaná zvukmi praskajúceho ohňa. Počiatočná frekvencia 10Hz, cieľová frekvencia 4,5Hz.
 46. Relaxácia so zvonkohrou (Relaxation with Wind-chimes)Relaxácia (Relax) 15:00
  Zvuky zvonkohry v pokojnom letnom odpoludní. Tento program začína na 12Hz a zanechá Vás v hlbokých 2,5Hz.

Základné programy Sirius

 • Skupina programov Vrcholné výkony - pomôžu udržať čistú a sústredenú myseľ v priebehu celého dňa. Vyskúšajte ich, ak cítite, že vám ubúda energia.
 1. Regenerácia energie, obnovenie výkonnosti - 20:00min 
  Výkonnosť človeka sa zvyšuje krátkou prestávkou bez akýchkoľvek povinností a zodpovednosti. Navodzuje pocitu duševnej a telesnej regenerácie.
 2. Vrcholný výkon - 18:00min
  Program s rýchlym tempom vhodný ak cítite potrebu pozdvihnutia nálady. Je možné púšťať opakovane viac krát za sebou.
 3. Rýchly odpočinok - 15:30min
  Kedykoľvek počas dňa zaženie únavu a dodá pocit osvieženia. Zaistí sústredenejšiu a jasnejšiu myseľ a lepšie rozhodovanie.
 4. Superpauza, energetická prestávka - 15:00min
  Podobný ale viac stimulačný ako predchádzajúci program. Pomôže vyčistiť myseľ od myšlienok a zvýši jasnosť vašej mysle.
 5. Atletická rozcvička - 17:00min
  Pomáha zlepšiť pokojnú sústredenosť pred cvičením alebo športovým výkonom, slúži ako psychický doping. 
 6. Udržiavane vrcholovo súťažíveho postoja (Víťaz) - 21:00min
  Vhodný pre vizualizáciu úspechu pri športovom výkone a ku akumulácii energie. Najvhodnejší je ho použiť s pozitívnou afirmáciou.
 • Skupina programov Relaxácia, upokojenie - je vhodné ktorýkoľvek z programov užívať pravidelne ako základnú podporu psychosomatickej rovnováhy. 
 1. Krátka prestávka v práci - 15:30min
  Skombinujte tento program s vhodným strečingovým cvičením
 2. Sauna mysle (Mind sauna) - 24:00min
  Vhodný doplnok autogénneho tréningu a dýchacích techník. Na konci programu je rýchly aktivačný úsek, ktorý vás patrične „naštartuje“.
 3. Bleskové osvieženie - 16:00min
  Program je vhodný pre chvíle, kedy sa cítite na konci svojich síl, keď cítite potrebu posilniť sa v priebehu obzvlášť náročných dní.
 4. Najhlbšia relaxácia, regenerácia - 25:00min
  Umožňuje dosiahnutie veľmi hlbokého kľudu a jasnej koncentrácie. Je potrebné aby bol používaný pravidelne v priebehu niekoľkých týždňov.
 5. Transmeditácia, hlboká meditácia - 45:00min
  Sonda sebapoznania, je nutné si pre ňu zaistiť čas aj absolútny kľud. Skvelý tréningový program, pokiaľ skúšate dlhodobo sa naučiť meditovať. 
 • Skupina programov Učenie - najideálnejšie je byť v kľudnom, ale sústredenom a bdelom stave. Potom vstrebávanie a zapamätanie sa stáva ľahším. 
 1. Rýchle rozsvietenie mysle (Quick Alertness Break) - 10:00min
  Pomôže udržať sústredenú pozornosť v priebehu vášho štúdia. Je vhodné ho používať každých 40 – 60 minút, pokiaľ to vyžadujú okolnosti.
 2. Učenie sa s nahrávkami - 35:00min
  Program špeciálne navrhnutý pre učenie sa s cudzími jazykmi z nahrávok.
 3. Pauza pred skúškou (alebo stresovou situáciou) - 15:00min
  Odbúra trému, navodí optimálnu sústredenosť. Zanechá vás s pocitom pokoja, sústredenia a sebadôvery. 
 4. Sústredenie - 12:00min
  Navodenie optimálnej sústredenosti. Podobný ako č. 14, avšak s dlhodobejším účinkom. 
 5. Rozvíjanie tvorivosti - 20:00min
  Určený k stimulácii myšlienkových pochodov a rozvoju tvorivosti. Pre maximálny úžitok je vhodné si tento program púšťať často
 6. Rozvíjanie obrazotvornosti - 20:00min
  Ideálne pre výtvarne vnímavé osoby. Použite ho v prípade, ak sa cítite unavený a chcete program na stimuláciu a podporu vizualizácie.
 • Skupina programov Somatické programy - užitočné hlavne vtedy, ak hľadáte uvoľnenie od napätia, ktoré vzniklo počas dňa
 1. Vedomie duše a tela - 25:00min
  Kladie sa dôraz na uvoľnenie jednotlivých partií tela. Program je najlepší použiť v kombinácii s nahrávkou určenou pre upokojenie tela a mysle.
 2. Popoludňajší odpočinok - 21:40
  Vhodný po návrate z práce a pred trávením voľného času. Je dostatočne dlhý, aby pomohol k hlbokému „osvieženiu" a zbavili napätia z celého dňa. 
 3. Univerzálna relaxácia, hlboký pokoj - 25:00
  Vhodný ako základný program pre prvoužívateľov. Je jedným z najjemnejších. Jednoducho sa usaďte a nechajte sa príjemne unášať.
 4. Dobrú noc - 18:00min
   Ideálny na zakončenie dňa a naladenie sa na spánok. Je pomerne krátky, pretože nie je dobré zaspať s nasadenými okuliarmi a slúchadlami.
 5.  Záver dňa - 21:00min
  Vhodné použiť na konci dňa pre upokojenie a navodenie vnútornej rovnováhy. Intenzitu svetiel je vhodné stlmiť.

Špeciálne programy určené len pre Kasina Exclusive

 1. Energizer (Energizer) - Energia (Energy) 12:00min
  Program navrhnutý pre zvýšenie energie, aktiváciu užívateľa. Začína na frekvencii 14Hz a pokračuje k 20Hz.
 2. Energizer 2 (Energizer 2) - Energia (Energy) 15:00min
  Program navrhnutý pre zvýšenie energie, aktiváciu užívateľa. Začína na frekvencii 14Hz a pokračuje k 20Hz.
 3.  Prebuď sa! (Wake up) -  Energia (Energy) 10:00min
  Program navrhnutý pre dokonalé prebudenie, napr. ráno namiesto kávy. Stimulačná frekvencia je 18Hz.
 4. Prebuď sa 2! (Wake up2) -  Energia (Energy) 15:00min
  Program navrhnutý pre dokonalé prebudenie, napr. ráno namiesto kávy. Stimulačná frekvencia je 18Hz.
 5. Sústreď sa! (Get focused) - Učenie (Learm) 15:00min
  Program navrhnutý pre dokonalé prebudenie, napr. ráno namiesto kávy. Stimulačná frekvencia je 18Hz.
 6. Sústreď sa 2! (Get focused 2) - Učenie (Learm) 20:00min
  Frekvencia sa opakovane postupne mení medzi 14 a 17Hz, čím sa podporuje sústredenie.
 7. Zlepšovanie kognitívnych funkcií (Improving cognition) - Učenie (Learm) 25:00min
  Postupné striedanie stimulačnej frekvencie v rozsahu 10-20Hz. Účelom programu je zlepšovanie kognitívnych funkcií.
 8. Senzomotorické rytmy 1 (SMR1) - Učenie (Learm) 27:00min
  Pomáha zmierňovať LMD (poruchy pozornosti, učenia a chovania, ADD, ADHD). Stimulačné frekvencie sú 13-17Hz.
 9. Senzomotorické rytmy 2 (SMR2) - Učenie (Learm) 26:00min
  Pomáha zmierňovať LMD (poruchy pozornosti, učenia a chovania, ADD, ADHD). Stimulačné frekvencie sú 13-17Hz.
 10. Superlearning 1 - Učenie (Learm) 60:00min
  Navrhnutý pre použitie súčasne s počúvaním výukových nahrávok. Hlavná stimulačná frekvencia programu je 8,4Hz.
 11. Superlearning 2 - Učenie (Learm) 60:00min
  Navrhnutý pre použitie súčasne s počúvaním výukových nahrávok. Hlavná stimulačná frekvencia programu je 8,4Hz.
 12. Superlearning 3 - Učenie (Learm) 60:00min
  Navrhnutý pre použitie súčasne s počúvaním výukových nahrávok. Hlavná stimulačná frekvencia programu je 10Hz.
 13. Superlearning 4 - Učenie (Learm) 60:00min
  Navrhnutý pre použitie súčasne s počúvaním výukových nahrávok. Hlavná stimulačná frekvencia programu je 8Hz.
 14. Hz Meditácia 1 - Meditácia (Meditate) 40:00min
  Hlboká meditácia v hladine théta s cieľovou frekvenciou 7Hz, za doprovodu upokojujúceho zvuku dažďa.
 15. Hz Meditácia 2 - Meditácia (Meditate) 30:00min
  Hlboká meditácia v hladine théta s cieľovou frekvenciou 7Hz, za doprovodu upokojujúceho zvuku lesa.
 16. Hz Meditácia 3 - Meditácia (Meditate) 35:00min
  Hlboká meditácia v hladine théta s cieľovou frekvenciou 7Hz, za doprovodu upokojujúceho zvuku podvodného sveta.
 17. Denné snenie (Daydream meditation) - Meditácia (Meditate) 25:00min
  Program podporujúce „denné snenie“ (vizualizačná meditácia), s cieľovou frekvenciou 10Hz.
 18. Meditácia v hlbokej Alfa hladine (Deep Alpha meditation) - Meditácia (Meditate) 30:00min
  Program pre meditáciu v hlbokej alfe, s cieľovou frekvenciou 8,5Hz.
 19. Meditácia v hlbokej Théta hladine (Deep Theta meditation) - Meditácia (Meditate) 45:00min
  Program pre dlhú hlbokú meditáciu v hladine théta, s cieľovou frekvenciou 5,5 Hz.
 20. Schumannova meditácia 1 (Schumann Meditation 1) - Meditácia (Meditate) 35:00min
  Hlboká meditácia so stimuláciou na frekvencii „Schumannovej rezonancie“ 7,83Hz.
 21. Schumannova meditácia 2 (Schumann Meditation 2) - Meditácia (Meditate) 28:00min
  Hlboká meditácia so stimuláciou na frekvencii „Schumannovej rezonancie“ 7,83Hz.
 22. Théta meditácia 1 (Theta meditation 1) - Meditácia (Meditate) 40:00min
  Hlboká meditácia v hladine théta, s cieľovou frekvenciou 6,5 Hz.
 23. Théta meditácia 2 (Theta meditation 2) - Meditácia (Meditate) 30:00min
  Hlboká meditácia v hladine théta, kde stimulácia postupne prechádza frekvenciami 7,83Hz, 7Hz, 6,5Hz a 6Hz.
 24. Hlboká oceánská relaxácia 1 (Deep Oceanic Relaxation 1) - Relaxácia (Relax) 40:00min
  Hlboká relaxácia v hladine alfa, za doprovodu zvukov oceánu, kde stimulácia postupne prechádza frekvenciami 14-8Hz.
 25. Hlboká oceánská relaxácia 2 (Deep Oceanic Relaxation 2) - Relaxácia (Relax) 35:00min
  Hlboká relaxácia v hladine alfa, za doprovodu zvukov oceánu, kde stimulácia postupne prechádza frekvenciami 14-8Hz.
 26. Oceánská relaxácia 1 (Oceanic Relaxation 1) - Relaxácia (Relax) 25:00min
  Relaxácia v hladine alfa, za doprovodu zvukov oceánu, s cieľovou frekvenciou 10Hz.
 27. Oceánská relaxácia 2 (Oceanic Relaxation 2) - Relaxácia (Relax) 22:00min
  Relaxácia v hladine alfa, za doprovodu zvukov oceánu, s cieľovou frekvenciou 10Hz.
 28. Relaxačná prestávka 1 (Relaxation Break 1) - Relaxácia (Relax) 10:00min
  Krátka relaxácia v hladine alfa, pre rýchly odpočinok, s cieľovou  frekvenciou 10Hz.
 29. Relaxačná prestávka 2 (Relaxation Break 2) - Relaxácia (Relax) 15:00min
  Krátka relaxácia v hladine alfa, pre rýchly odpočinok, s cieľovou  frekvenciou 10Hz.
 30. Oceánsky spánok (Oceanic Sleep) - Spánok (Sleep) 35:00min
  Podporuje zaspávanie a dobrý spánok, sprevádzaný upokojujúcim zvukom morského príboja. Stimulačná frekvencia 10-4Hz.
 31. Spánok 1 (Sleep 1) - Spánok (Sleep) 30:00min
  Podporuje zaspávanie a dobrý spánok, sprevádzaný zvukmi noci. Stimulačná frekvencia 7,83Hz.
 32. Spánok 2 (Sleep 2) - Spánok (Sleep) 40:00min
  Program podporujúci zaspanie a dobrý spánok, sprevádzaný zvukmi noci. Cieľová frekvencia 4Hz.
 33. Spánok 3 (Sleep 3) - Spánok (Sleep) 35:00min
  Program podporujúci zaspanie a dobrý spánok, sprevádzaný  upokojujúcimi zvukmi dažďa. Cieľová frekvencia 6Hz.
 34. Hlboká regenerácia (Deep Regeneration) - Zdravie (Well-being) 60:00min
  Vhodný pre autoregeneráciu pomocou imaginácie, pre hlbokú regeneráciu a podporu zotavenia. Cieľová frekvencia 7,83-1Hz
 35. Imunita (Imunity) - Zdravie (Well-being) 40:00min
  Program pre posilnenie imunity. Frekvencia 13 – 6,5Hz.

Balenie obsahuje:

 • prístroj Kasina Exclusive
 • biele stimulačné DeepVision okuliare
 • slúchadlá SONY
 • pamäťovú micro SD kartu (8GB) spolu s adaptérom na formát SD karty
 • USB kábel ku počítaču
 • adaptér
 • audiokábel
 • pevný plastový obal
 • návod na použitie spolu so záručným listom

Recenzie (0)

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Overenie, že nie ste robot

Súvisiace produkty

Psychowalkman KASINA

Akcia!
Psychowalkman KASINA
490,00€ 540,00€ Bez DPH: 408,33€

Produkt sa nachádza v týchto kategoriách

Prístroje a zariadenia

 Sme na trhu
už od roku 2004

 Doprava zdarma
nad 50€ v SR cez GLS

 Overené zákazníkmi
certifikát od Heureka.sk

 Bezpečný obchod
SSL certifikát