Krvný tlak - nízky

Choroba je darom stvoriteľa, lebo je nám prostredníctvom toho, o aký problém ide ukázané, že sme sa nestravovali správne a nezmýšľali, či nekonali v súlade s univerzom. Príčinu choroby nájdete pod produktami. Ak na sebe popracujete a zmeníte stravu, choroba sa nemá dôvod viac demonštrovať. Zorientovať sa v informáciách nie je jednoduché a vyžaduje to veľa štúdia. Aby sme Vám to zjednodušili a nemuseli ste za to platiť, na stránke EZOfit sme pre Vás zhrnuli tie najdôležitejšie rady. Systém v ktorom žijeme nemá záujem o zdravých ľudí, preto sa o tom z oficiálnych zdrojov nedozviete.
Produkty, tu zobrazené, Vám pomôžu preklenúť obdobie, než dokážete uskutočniť zmeny.
Zobrazenie 1 až 4 z 4 (1 stránok)

Krvný tlak - nízky

Porucha krvného obehu - ak máte poruchu cirkulácie krvi, máte narušenú schopnosť pociťovať a prejavovať pozitívne emócie.Sústredíte sa na negatívne stránkyživota. Na všetkom vidíte skôr to zlé, ako to dobré.

Nízky tlak

Zníženie krvného tlaku znamená, že strácate životnú silu. Neveríte si, neveríte svojim vlastným silám a možnostiam. Snažíte sa vyhýbať konfliktným situáciám, unikáte pred zodpovednosťou. V takom prípade je plnohodnotné prežívanie skutočnosti nemožné.

Jedna moja pacientka s nízkym tlakom mala evidentne skleslú náladu. Život bol pre ňu neustálym bojom a ona z toho bola taká unavená, že už dávno nad všetkým mávla rukou. Ľudia s nízkym tlakom musia žiť aktívnejšie. Musia si vytýčiť reálne ciele a snažiť sa ich dosiahnuť tak, že budú smelo zdolávať prekážky. Pred životom a konfliktami netreba utekať. Akákoľvek „zlá“ situácia sa môže stať zdrojom sily.

Osožný je aj šport, aktívny oddych a vôbec akákoľvek činnosť, ktorá vám dá pocit plnosti a uspokojenia zo života.

Text z knihy Vnútorné príčiny chorôb – Valerij Sinelnikov – vydavateľstvo Eugenika

Ďalšie knihy od Valerija Sinelnikova

Vysoký a nízký krevní tlak jako prvotní syndrom

Před očekávaným fyzickým výkonem nebo při očekávání obávaných událostí se zvyšuje krevní tlak. Jestliže se napjaté očekávání budoucnosti stane trvalým, jestliže se v podvědomí člověka usadí představa, že své budoucí úkoly nezvládne, stane se stav zvýšeného krevního tlaku trvalým. Tento stav má dvě příčiny: přeceňování vlastních možností při ovlivňování životních dějů a nedostatek odevzdanosti, důvěry v Boží mlýny.

U nízkého tlaku je tomu naopak. Člověk se nadměrně vzdává odpovědnosti, vlastního úsilí, spoléhá na osudovost, chce se nechat vléci životem. Vysoký a nízký tlak jsou poruchou reakce lidského ducha v souhře objektivní danosti a subjektivního úsilí.

Průměrný podíl příčin:
vysoký krevní tlak - 50% duchovní vada, 20% výživa,30% nedostatek pohybu,
nízký krevní tlak – 70% duchovní vada, 20% geopatogenní zóny, 10% nedostatek pohybu.

Text z knihy Duchovní příčiny nemocí – Staněk Josef / Brzobohatá Jana – vydavateľstvo AGAPE

Ďalšie knihy od Staněk / Brzobohatá