Angína, krk, bolesť hrdla

Choroba je darom stvoriteľa, lebo je nám prostredníctvom toho, o aký problém ide ukázané, že sme sa nestravovali správne a nezmýšľali, či nekonali v súlade s univerzom. Príčinu choroby nájdete pod produktami. Ak na sebe popracujete a zmeníte stravu, choroba sa nemá dôvod viac demonštrovať. Zorientovať sa v informáciách nie je jednoduché a vyžaduje to veľa štúdia. Aby sme Vám to zjednodušili a nemuseli ste za to platiť, na stránke EZOfit sme pre Vás zhrnuli tie najdôležitejšie rady. Systém v ktorom žijeme nemá záujem o zdravých ľudí, preto sa o tom z oficiálnych zdrojov nedozviete.
Produkty, tu zobrazené, Vám pomôžu preklenúť obdobie, než dokážete uskutočniť zmeny.
Zobrazenie 1 až 15 z 17 (2 stránok)

Angína, krk, bolesť hrdla

Hrdlo symbolizuje našu schopnosť vyjadrovať svoje potreby a názory a a žiadať o to, čo chceme. Stav nášho hrdla odráža stav našich medziľudských vzťahov. Hrdlo je tiež tá časť nášho organizmu, v ktorej sa sústreďuje tvorivá energia. S touto oblasťou je teda spojená aj schopnosť realizovať sa.

Okrem toho sa v hrdle začína proces prijímania a trávenia, a to nielen potravy, ale aj myšlienok a pocitov. Ak teda v živote niečo neprijímame, hneď sa nám to odrazí na hrdle.

Problémy s hrdlom sa môžu prejaviť ako angína, zachrípnutie, problémy s prehĺtaním či ochorenie štítnej žľazy.

Choré hrdlo, angína, laryngitída

Ak sa snažíte nevyslovovať ostré či hrubé slová, „prehĺtate“ svoj hnev a iné nepríjemné pocity, bojíte sa povedať nahlas, čo si myslíte, zareaguje na to vaše hrdlo okamžitým zápalom. Ľudia s chorým hrdlom sa nedokážu prejaviť, nevedia sa vhodne brániť, majú problém otvorene povedať, čo chcú. Sami si v sebe vytvárajú rôzne prekážky a potom kvôli tomu trpia.

„Chcel by som hovoriť, ale nemôžem,“ povedal mi raz jeden pacient s častým zápalom hrdla.

„A prečo nemôžete? Čo vám v tom bráni?“ opýtal som sa ho.

„Neviem.Mám pocit, že by nebolo slušné povedať nahlas, čo si myslím.Keby som vyslovil všetko, čo mám na srdci, ľudia by to mohli zle pochopiť.“

„Čo to znamená, zle pochopiť?“ pýtal som sa ďalej. „Bojíte sa im ukázať vašu pravú tvár?“

„Áno, máte pravdu,“ hovorí pacient. Podľa výrazu jeho tváre usudzujem, že doteraz ho to nikdy nenapadlo.

„Začnite hovoriť nahlas všetko, čo si myslíte. Pochopte, že každý človek, vrátane vás, je výnimočnou osobnosťou, individualitou. Každý má vo vesmíre svoje jedinečné miesto.Váš názor je rovnako hodnotný a oprávnený, ako názor kohokoľvek iného. Uveďte do súladu  svoje vnútro a váš vonkajší prejav.“

Zistil som, že existuje ešte jeden vážny problém, ktorý je príčinou ochorenia hrdla: je ním pocit menejcennosti. Všetky komplexy menejcennosti prechádzajú hrdlom, pretože človek si pri nich neustále nadáva, vyjadruje nespokojnosť so sebou samým, so svojím výzorom či  jednaním. Podvedomie vyvolá chorobu, aby nás chránilo pred sebou samými. Tak je to aj vtedy, keď nadávame a kritizujeme iných.

Duchovná príčina ochorenia hnisavej angíny podľa L. Hayovej spočíva v silnom presvedčení, že nemôžem požiadať o to, čo potrebujem. Pozitívne tvrdenie na odstránenie ochorenia - mojím prirodzeným právom je uspokojiť všetky svoje potreby, s láskou a spontánne žiadam o všetko, čo chcem.

Krk

Krk je symbolom našej prispôsobivosti, schopnosti vidieť aj to, čo sa nám deje „za chrbtom“. Problémy s krkom (napríklad stuhnutý krk) predstavujú tvrdohlavosť, neprispôsobivosť, neochotu vidieť aj inú stránku veci.

Mal som pacientku, ktorú začali bolieť krčné svaly vždy, keď nesúhlasila so svojím mužom. 

„Len čo začne trepať nezmysly,“ povedala, „odmietavo sa otočím a snažím sa ho nepočúvať.“

Ďalšej žene zdrevenel krk vždy, keď niekoho či niečo kritizovala.

Text z knihy Vnútorné príčiny chorôb – Valerij Sinelnikov – vydavateľstvo Eugenika

Ďalšie knihy od Valerija Sinelnikova

Krk - časté strachy, přetížení povinnostmi, omrzelost životem.

Text z knihy Duchovní příčiny nemocí – Staněk Josef / Brzobohatá Jana – vydavateľstvo AGAPE

Ďalšie knihy od Staněk / Brzobohatá

Ďalšie články o duchovných príčinách chorôb

Odporúčame vyskúšať aj sviečkovanie