Generátor na výrobu molekulárneho vodíka

490,00€ Bez DPH: 408,33€
 • Výrobca: Paino Technology
 • Kód produktu: Liečebný prístroj
 • Dostupnosť: Na objednávku

Popis

Generátor na výrobu molekulárneho vodíka

PRENOSNÝ GENERÁTOR VODÍKOVEJ VODY

Produkuje vodu obohatenú o voľné molekuly vodíka s nasýtenosťou až 1000 ppb na rozdiel od iných lacnejších prístrojov.

Pitím takejto vody vodík ľahko prenikne do všetkých bunkových štruktúr v tele, kde pôsobí ako silný antioxidant.

Molekulárny vodík je využívaný ako prevencia a zároveň riešenie zdravotných komplikácií. Pôsobí hlavne:

 • pri pocitoch únavy a strate energie
 • pri zlom zažívaní alebo oslabenej imunite
 • pri dlhodobom strese
 • pre zlepšenie výkonu športovcov a pre rýchlejšiu regeneráciu namáhaných svalov - molekulárny vodík eliminuje obsah kyseliny mliečnej, ktorá je príčinou bolestivého prekysleného svalstva

Podľa posledných vedeckých štúdií môže mať molekulárny vodík pozitívny a preventívny vplyv na:

 • diabetes mellitus 2. typu
 • Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba
 • poškodenia buniek a zápaly
 • nespavosť
 • zápaly pankreasu
 • zápaly čriev a pečene
 • ateroskleróza
 • zápaly kĺbov
 • metabolický syndróm
 • prekyslenie organizmu
 • obezita
 • posilnenie imunity
 • regulácia krvného tlaku (vysokého aj nízkeho)
 • ischemická choroba srdca
 • infarkt myokardu, mozgová mŕtvica
 • glaukóm
 • nedoslýchavosť
 • bolesť zubov
 • onkologické choroby
 • autoimunitné ochorenia (alergie, roztrúsená skleróza)
 • ochrana obličiek pri zápaloch, po transplantácii, pri chemoterapii
 • urýchľuje regeneráciu organizmu
 • urýchľuje odbúravanie kyseliny mliečnej zo svalov po fyzickej námahe
 • podporuje a zvyšuje účinnosť ostatných antioxidantov v tele

Technické parametre: 

Nasýtenosť (hydrogenizácia): 1000 ppb (= 1 ppm)
ORP (oxidačno-redukčný potenciál): -380 mV.

Náklady na prevádzku sú minimálne:
Životnosť batérie je 3 000 nabití (t.j. min. 4 roky). Cena náhradnej batérie cca 10,- €
80 nabití batérie spotrebuje 1 kWh energie = asi 15 centov 

Prečo starneme? Prečo sme chorí?

Môže za to tzv. oxidatívny stres. Vytrvalý oxidatívny stres je jednou z hlavných príčin väčšiny civilizačných ochorení, rakoviny a procesu starnutia. Ak trpíme týmto druhom stresu, obyčajne v našom tele prevažujú toxíny a iné patogény. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že za vznik oxidatívneho stresu sú zodpovedné reaktívne formy kyslíka (ROS, Reactive Oxygen Species). Tieto látky sú produktom normálneho bunkového metabolizmu v každom živom organizme, ktorý získava energiu oxidáciou.

Zemská atmosféra pozostáva z približne 21% kyslíka. Všetky živé tvory ho potrebujú na dýchanie, a preto je kyslík nevyhnutnou súčasťou života na Zemi. Avšak pri reakcii s inými látkami (oxidáciou) sa môžu niektoré jeho molekuly zmeniť na nestabilné. Tieto reaktívne formy kyslíka poškodzujú bunky v tele a zapríčiňujú zužovanie ciev, zápaly, artritídu, starnutie, choroby pľúc, srdca, obličiek, dnu, cukrovku, starnutie pokožky, ale aj rakovinu. Oxidáciu môžeme pozorovať pri každodenných javoch (šupka jablko chráni pred oxidáciou a jablko vyzerá svieže, ak sa však šupka poruší, bunky jablka sa dostanú do styku so vzduchom a kyslíkové molekuly ich začínajú poškodzovať, jablko začína hnednúť podobne, ako sa vytvára hrdza na kove). Oxidácia prebieha aj v našom tele: reaktívne formy kyslíka ROS ničia bunkové membrány a iné štruktúry v organizme vrátane bielkovín, tukov a DNA. ROS naše telo produkuje neustále, napr. aj pri fyzickej námahe, fajčení, pôsobením UV-žiarenia, psychického a fyzického stresu. V každom aeróbnom organizme vznikajú ROS behom dýchania, pri ktorom sa spotrebováva kyslík.

Oxidatívny stres začne v organizme prevládať, ak v ňom nie je k dispozícii dostatok antioxidantov potrebných na odstránenie prebytočných reaktívnych foriem kyslíka. Vznik oxidatívneho stresu je teda výsledkom porušenia rovnováhy na rôznych úrovniach v bunke a je spôsobený prevahou prooxidačných faktorov v organizme nad antioxidačnými faktormi.

Medzi prooxidačné faktory patria všetky molekuly, ktoré sú schopné spôsobiť oxidáciu iných látok. Zaraďujeme medzi ne najmä radikály - molekuly ktoré obsahujú nespárené elektróny a stávajú sa tak vysokoreaktívnymi molekulami, ktoré sú schopné produkovať radikály (napr. peroxid vodíka H2O2), tiež molekuly odvodené od kyslíka (ROS: hydroxylový radikál OH, superoxidový anión O2) a molekuly odvodené od dusíka (oxid dusnatý NO-, peroxonitritový radikál -ONOO-).

Voľné radikály sa za fyziologických okolností priebežne tvoria v organizme a sú pod kontrolou antioxidačných systémov. Antioxidačné mechanizmy tvoria protiváhu prooxidačným faktorom a chránia organizmus pred oxidatívnym stresom. Rozdeľujeme ich na preventívne antioxidanty, ktoré zabraňujú tvorbe voľných radikálov, vychytávače voľných radikálov (tzv. scavengery), ktoré odstraňujú už vzniknuté voľné radikály, a reparačné enzýmy, ktoré vychytávajú a opravujú už poškodené molekuly. Podľa molekulovej hmotnosti delíme antioxidanty na nízkomolekulárne a vysokomolekulárne.

Do skupiny nízkomolekulárnych antioxidantov zaraďujeme intracelulárne sa vyskytujúce látky, najmä glutatión, ubichinón a kyselinu alfa-lipoovú, z extracelulárnych antioxidantov predovšetkým kyselinu askorbovú (vitamín C), alfa-tokoferol (vitamín E), karotenoidy, nikotínamid, tiolové zlúčeniny a pod.

Do skupiny vysokomolekulárnych antioxidantov patria jednak neenzýmové proteíny (transferín, laktoferín, ceruloplazmín, albumín), význam ktorých spočíva v schopnosti viazať prechodné prvky (železo, meď) a meniť ich oxidoredukčné vlastnosti tak, aby prestali katalyzovať radikálové reakcie. Enzýmové antioxidačné mechanizmy sú lokalizované najmä intracelulárne. K najvýznamnejším z nich patrí glutathionperoxidáza, superoxiddizmutáza, kataláza a v poslednej dobe intenzívne skúmaná paraoxonáza.

Molekulárny vodík H2 = nový efektívny antioxidant. Mnohé doterajšie výskumy (predovšetkým v Japonsku) objasnili základné fyziologické účinky molekulárneho vodíka (MV). Ten pôsobí ako selektívny antioxidant, ktorý zlikviduje iba nebezpečné radikály v akejkoľvek koncentrácii, ale tie užitočné zachová. MV je 863-krát účinnejší než koenzým Q10, 221-krát účinnejší než polyfenoly a 176-krát účinnejší než vitamín C. MV je jedinečná molekula, ktorá je najsilnejším antioxidantom v prírode, a to bez akýchkoľvek negatívnych účinkov na rozdiel od ostatných antioxidantov. H2 je najmenšia molekula vo vesmíre, preto sa dostane aj tam, kde sa nič iné nedostane, teda aj do vašich mitochondrií. Má tak jedinečné vlastnosti ako protizápalový činiteľ. Jeho účinky výrazne ovplyvňujú a podporujú boj proti tzv. civilizačným ťažko liečiteľným chorobám, a to ako v štádiu pred ich vypuknutím, tak aj v štádiu už rozvinutého ochorenia. Zasahuje do základov zápalových reakcií. Má tú schopnosť, že sa viaže na toxické voľné radikály a kyslé metabolity, a tým napomáha imunitnému systému konať svoju úlohu v zmysle hojenia a regenerácie.

Molekulárny vodík sa ukazuje ako biologicky účinný prostriedok vhodný na preventívne i liečebné aplikácie: rýchle preniká tkanivami a bunkami a na rozdiel od iných antioxidantov je schopný preniknúť všetkými biologickými membránami vrátane bunkových a vnútrobunkových obalov. Prenikne aj cez krvno-mozgovú bariéru, ktorú však iné antioxidanty prekonať nemôžu.

Celý rad výskumov potvrdil pozitívne účinky molekulárneho vodíka pri viac než 160 ochoreniach spôsobených oxidatívnym stresom, spojených so zápalmi a s chorobnými procesmi bunkového metabolizmu. Radikálnym spôsobom zlepšuje kvalitu života chorobných stavov, ktoré sa spájajú s liečebnými terapiami (chemoterapia, rádioterapia a pod.).

Charakteristika molekulárneho vodíka H2

Vodík je bezfarebný, veľmi horľavý plyn bez chuti a zápachu. Je najľahší plyn (14,5-krát ľahší ako vzduch). Vodík vytvára zlúčeniny so všetkými prvkami periodickej tabuľky (s výnimkou vzácnych plynov), predovšetkým s uhlíkom, kyslíkom, sírou a dusíkom, ktoré tvoria základné stavebné jednotky života na Zemi. Molekuly vodíka sú extrémne malé, a preto ľahko prechádzajú poréznymi látkami. Molekulárny vodík H2 je pomerne stabilný a vďaka vysokej energii väzieb je takisto málo reaktívny. Funguje ako jemný, ale efektívny antioxidant.

Existuje niekoľko metód, ako dopraviť H2 do organizmu. Možno ho inhalovať, piť ho rozpustený vo vode (vodíková voda), kúpať sa vo vodíkovej vode, prijímať vodík intravenóznou injekciou rozpustený vo fyziologickom roztoku, kvapkať tento roztok do očí a zvýšením črevnej produkcie H2 črevnými baktériami.

Metódy použitia molekulárneho vodíka:

 1. Inhalácia plynného vodíka je jednoduchá technika. Vodík môže býť doručený bežným ventilátorom a maskou, alebo nosnou kanylou, musia byť ale dodržané určité bepečnostné procedúry.
 2. Pitie vodíkovej vody. Denná inhalácia vodíka nemusí být praktická, aj keď jej účinky sú podstatne rýchlejšie a v akútnych prípadoch veľmi dôležité. Ako prevencia je pitie vodíkovej vody vhodnejšia. Pitie vodíkovej vody je prenosnou záležitosťou a aplikácia pitím je úplne prirodzená a bezpečná. Pitie vodíkovej vody malo napodiv nemenší efekt než jeho dýchanie. Vodík H2 priebežne eliminuje jeden z najnebezpečnejších voľných radikálov – hydroxylový - z ľudského tela, čo je zásadne dôležité pre zachovanie ľudského zdravia a kvality života. Laicky povedané: Pitím vodíkovej vody bude vodík reagovať s kyslíkom z hydroxylovej skupiny -OH a vytvorí vodu, ktorú telo vylúči dýchaním, potom a močom, čím sa zníži množstvo voľných radikálov v našom tele. H2 tak zabráni poklesu elektrického potenciálu mitochondriálnej membrány, čím ju ochráni pred účinkami hydroxylovej skupiny -OH.
  Avšak viazanie -OH vodíkom nie je jediným vysvetlením prospešných vlastností vodíka. Hydroxylová skupina –OH sa v tkanivách ionicky viaže a obsadzuje bunkové a mitochondrické receptory, čo sú pozície na bunkovom a mitochondrickom obale slúžiace na transport živín vrátane kyslíka a CO. Pokiaľ sú receptory obsadené touto skupinou, doprava cez membrány je obmedzená, čo vedie k otrave bunky, jej ochoreniu, priduseniu a k produkcii toxínov, prípadne aj k jej zničeniu buď apoptózou zvnútra alebo zvonku imunitným systémom. Dostatok vodíka v organizme zreaguje hydroxylovú skupinu –OH na vodu, čím uvoľní bunkové a mitochondrické receptory a umožní tak „upchatým“ bunkám a ich „upchatým“ vnútorným organelám vrátane mitochondrií obnoviť správnu látkovú výmenu.
  Oxidatívny stres je tiež súčasťou sklerózy tepien a pri obezite má vplyv na metabolický syndróm. Dlhodobé pitie vodíkovej vody významne kontrolovalo tuky a telesnú váhu bez toho, aby sa zmenil stravovací a pitný režim. Naviac sa znížila hladina glukózy v krvnej plazme, rovnako aj hladina inzulínu a triglyceridov, čo je u hyperglykémii rovnaký efekt, ako má obmedzenie prísunu stravy. Tieto výsledky napovedajú, že vodíková voda by mohla pomôcť pri obezite, cukrovke 2. typu a metabolickom syndróme.
  Pitie vodíkovej vody znižuje oxidatívne poškodenie, produkciu zápalových látok a celkovo predlžuje životnosť. Pitie vodíkovej vody preukázalo preventívny a terapeutický efekt na Parkinsonovu chorobu, prevenciu kôrnatenia tepien, zlepšenie metabolického syndrómu, zníženie kognitívnych porúch a tiež zlepšenie kvality života pacientov, ktorí podstupujú chemoterapiu.
  Vodíkovú vodu možno pripraviť niekoľkými spôsobmi, vrátane rozpustenia vodíka vo vode pod vysokým tlakom, elektrolýzou vody a reakciou kovového horčíka s vodou.
 3. Vodíkový kúpeľ. Vodík preniká pokožkou ľahko a preniká do celého tela krvným obehom. Preto je teplý kúpeľ vo vode obohatenej vodíkom veľmi obľúbenou metódou pre denné použitie špeciálne v Japonsku. Vodík sa rozšíri po celom tele v priebehu desiatich minút a vysoko pozitívne pôsobí predovšetkým na pohybový aparát, pretože zabraňuje vzniku zápalov a tlmí zápal, pokiaľ už existuje. A dokonca aj rakovinové bunky môžu prísť o svoju charakteristickú vlastnosť v podobe neobmedzeného množenia pri ponorení do vody s vysokým obsahom vodíka.

Molekulárny vodík H2 je najsilnejší antioxidant, ale na rozdiel od väčšiny antioxidantov nemá žiadne vedľajšie účinky. Pôsobí protizápalovo, pretože z kyslého prostredia vytvára alkalické. Molekulárny vodík preniká cez mozgovú bariéru, zatiaľ čo väčšina antioxidantov toto nedokáže. Rýchle preniká všetkými tkanivami, prenikne aj do cytosolu (vnútrobunková plazma), do jadra mitochondrie a jadra DNA, kde pôsobí ochranne a reguluje citlivú rovnováhu medzi užitočnými koncentráciami redox-signálnych molekúl, ktoré sú životne dôležité pre zdravie buniek. Jeho pôsobenie poukazuje na preventívnu schopnosť vodíka u chorôb spôsobených životným štýlom, u rakoviny a u starnutia. Kúpanie vo vodíkovej vode nielen znižuje ORP (Oxidačno-Redukčný-Potenciál) kože, ale súčasne zlepšuje aj jej pružnosť.

Vodík H2 nie je toxický ani pri vysokých koncentráciách. Dokonca už preň existujú bezpečnostné normy pre dýchanie vo vysokej koncentrácii vďaka jeho použitiu pri potápaní do veľkých hĺbok. Tu je používaný v zmesiach (H2-49%, He-50%, O2-1%), ktoré zabraňujú potápačskej dekompresnej chorobe a dusíkovej narkóze pri potápaní.

Na ochranu zdravia je nutné potlačiť aktívny kyslík a znížiť oxidačné účinky, ktoré môžu poškodiť naše gény a bunky. Molekulárny vodík pracuje ako selektívny antioxidant, ktorý zlikviduje iba nebezpečné radikály v akejkoľvek koncentrácii, ale tie užitočné zachová. Neutralizuje rovnako hydroxylové radikály a peroxynitrity, ktoré sú spájané s množstvom závažných ochorení. Molekulárny vodík produkuje negatívny oxidačno-redukčný potenciál v tele, vďaka ktorému sa zvyšuje schopnosť organizmu bojovať s voľnými radikálmi a oxidatívnym stresom. Vodíkové molekuly aktivujú gén zodpovedný za tvorbu antioxidačných enzýmov (kataláza, glutatiónperoxidáza), ktoré likvidujú obrovské množstvo všetkých voľných radikálov. Práve tento proces je považovaný za najsilnejšiu ochranu proti oxidatívnemu stresu.

Recenzie (0)

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
               
Základný kód overenia

Prosíme Vás vypnite si rozšírenie

AdBlock logo

alebo si pridajte našu stránku medzi dôveryhodné a znovu ju načítajte.

Na týchto stránkach pre Vás nepodsúvame žiadne reklamy, ale je možné že obsah nebude zobrazený tak ako sme ho pripravili. Nezobrazia sa Vám napríklad inštruktážne a porovnávacie videa alebo hodnotenia obchodu prevzaté od tretích strán.

Ďakujeme